Nieuws

Bodemverontreiniging: ‘De vervuiler betaalt. Toch?’

Lees meer

Vuistregels groene lijst missen maatstaf verontreiniging

Lees meer

Noot bij Rb. Den Haag 28 januari 2009 (Norma/NL Kabel)

Norma heeft op basis van artikel 14 WNR géén aanspraak op een vergoeding van kabelexploitanten, omdat die exploitanten de programma’s niet ‘heruitzenden’. Ook op grond van artikel 45d Aw jo. artikel 4 WNR heeft NORMA geen aanspraak jegens kabelexploitanten, omdat kabelexploitanten geen filmproducenten zijn in de zin van de wet. Met zijn moeilijk te doorgronden […]