Nieuws

Ontslagvergoedingen onder vuur

Door uitspraken van de Hoge Raad in november 2009 en in februari 2010 zijn de pogingen van lagere rechters om formules te ontwikkelen voor het bepalen van ontslagvergoedingen teniet gedaan. Bovendien volgt uit de uitspraken dat een ontslagvergoeding bij opzegging eerder uitzondering dan regel is. Buiten de (uitzonderlijke) situatie waarin een ontslag op staande voet […]

Lees meer

Intrekking 403-verklaring: einde aansprakelijkheid?

Vennootschappen die deel uitmaken van een groep kunnen hun financiële verantwoording laten opnemen in een geconsolideerde jaarrekening. Het voordeel daarvan is dat dat minder administratieve lasten met zich meebrengt; maar een nadeel is dat een crediteur van een dochtervennootschap geen goed inzicht kan krijgen in de financiële positie van de dochter. Om aan dat probleem […]

Overheid te laat? Dwangsom!

Om trage besluitvorming door bestuursorganen tegen te gaan is recentelijk een wet van kracht, waarin is bepaald dat een bestuursorgaan bij het niet tijdig – binnen de daarvoor geldende termijn – nemen van een besluit, een dwangsom verschuldigd kan zijn voor elke dag dat het besluit uitblijft. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een besluit […]

Lees meer

Het einde van het Lego-monopolie

Lego bestaat sinds 1932. Naar verluid zijn er inmiddels voor iedere aardbewoner 52 legoblokjes in omloop. Wie weleens lego aanschaft, weet dat de prijs per blokje aanzienlijk kan zijn. Al met al een lucratieve handel. Lego probeert dan ook met man en macht om de markt exclusief voor zichzelf te houden. Ze gooit alle mogelijke […]

Lees meer
Srebrenica

Introductie van de zaak Srebrenica

Begin jaren ’90 brak er oorlog uit in het voormalig Joegoslavië. De humanitaire situatie in Oost-Bosnië, in het bijzonder het gebied rond de stad Srebrenica, was ronduit rampzalig. “Ik zal u nooit verlaten” In maart 1993 deed de Force Commander generaal Morillon van UNPROFOR aan de bevolking van de stad Srebrenica de volgende toezegging: “Vous […]

Lees meer