mei 2010 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Bespreking: mr. G.C. van Daal, Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan

Lees meer

Concurrentiebeding niet meer geldig door ingrijpende functiewijziging en overgang van onderneming

InleidingWerknemer (42 jaar) is op 1 januari 1994 bij (de rechtsvoorgangster van) werkgever in dienst getreden in de functie van signing-medewerker. Werkgever richt zich op visuele communicatie voor winkelformules. Op 1 juli 1994 zijn partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen met een concurrentiebeding voor de duur van vijf jaar. Op 17 oktober 1998 is […]

“Vuilnisbakken” journalistiek

Hoge bomen vangen veel wind, luidt het aloude gezegde. Daarmee wordt vergoelijkt dat personen in hoge posities aanzienlijk meer moeten incasseren. Zo moet je bijvoorbeeld als politicus meer inbreuken op je privé-leven dulden dan gewone stervelingen zoals u en ik. Dat is de keerzijde van het zijn van een publiek figuur. Dat betekent natuurlijk niet […]

Noot bij Rechtbank Utrecht 12 mei 2010 (ROOS/Eredivisie C.V.) (kopie 1)

Noot bij Rb. Utrecht 12 mei 2010 (ROOS/Eredivisie C.V.) – LJN: BM4200. Het overnemen van flitsen van voetbalwedstrijden in nieuwsuitzendingen valt niet onder de nieuwsexceptie (art. 15 Aw), de citeerexceptie (art. 15a Aw) of de reportage-exceptie (art. 16a Aw), noch onder de daaraan gerelateerde beperkingen van de naburige rechten (artt. 10 sub a, b en […]

Noot bij Hof Amsterdam 4 mei 2010 (Koelewijn e.a./Sena) (kopie 1)

Noot bij Hof Amsterdam 4 mei 2010 (Koelewijn e.a./Sena), LJN: BM8012. Geluidsproducers hebben geen aanspraak op een Sena-vergoeding; zij kunnen als uitvoerend kunstenaar, noch als fonogrammenproducent in de zin van de WNR worden beschouwd. Hebben geluidsproducers aanspraak op naburige rechten? De vraag heeft menige pen in beroering gebracht.[1] Ze is ook al eens eerder aan […]

Geen pro rato berekening bonus

Werkneemster vordert van werkgever bonus. Geen pro rato berekening. Feiten Werkneemster is sinds 1 januari 2005 in dienst en heeft per 1 oktober 2008 zelf de arbeidsovereenkomst opgezegd. Werkgever heeft per die datum een eindafrekening opgesteld. Met betrekking tot deze eindafrekening is tussen werkgever en werkneemster (een salesconsultant) onder andere een discussie ontstaan over de […]

EVOA: beoogde versoepeling blijft uit

Lees meer