juni 2010 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Contractueel overeengekomen verval van niet-genoten vakantiedagen geldig?

Werknemer is werkzaam onder de algemeen directeur van Rabo Wielerploegen BV. Hij had gedurende zijn dienstverband recht op 35 vakantiedagen per jaar, die hij buiten het wielerseizoen kon opnemen. Vanwege de lengte van het seizoen en de drukte, kwam hij er niet aan toe om deze dagen op te nemen. Hij vordert nu een bedrag […]

There’s no business, like show business

Het is komkommertijd. Dat betekent dat triviale gebeurtenissen al snel breeduit aandacht krijgen in de media. In deze periode van media-armoede viel mijn oog op een opmerkelijke rel rond het televisieprogramma Holland’s Got Talent. Voor diegenen die dit programma niet kennen, het betreft een amusementsshow waarbij iedereen die denkt talent te hebben voor heel televisiekijkend […]

Noot bij Rechtbank Den Haag 23 juni 2010 (Norma/Staat der Nederlanden)

Noot bij Rb. Den Haag 23 juni 2010, B9 8934, (Norma/Staat der Nederlanden) De Staat handelt niet onrechtmatig door na te laten een heffing in te stellen op harde schijven en mp3-spelers. Norma is naarstig op zoek naar omzet. Ze maakte al vergeefs aanspraak op de kabelgelden.[1] Nu wil ze haar – teruglopende – inkomsten […]

Europees betalingsbevel: snel en gemakkelijk incasseren over de grenzen binnen Europa

Sinds 12 december 2008 is de Europese betalingsbevelprocedure voor grensoverschrijdende geschillen in civiele en handelszaken van toepassing. De Europese betalingsbevelprocedure biedt de mogelijkheid om een geldvordering op een in het Europese buitenland gevestigde debiteur eenvoudig vast te laten stellen door een rechtbank, waardoor de schuld verhaalbaar wordt. Het starten van een Europese betalingsbevelprocedure is gemakkelijk […]

Merkenrecht “Mag niet worden verkocht”

Mag een houder van een merk voor parfums verbieden dat door hem gratis verstrekte testflacons worden doorverhandeld? Die vraag is op 3 juni jl. bevestigend beantwoord door de voor Nederland hoogste rechter in merkenzaken, het Luxemburgse Hof van Justitie van de EU. De uitspraak is gunstig voor merkhouders maar stelt eisen aan de wijze waarop […]

Lees meer

Bestuurder aansprakelijk wegens niet nakomen van betalingstoezeggingen

Een recente uitspraak van de Hoge Raad illustreert dat het doen van betalingstoezeggingen als bestuurder van een vennootschap vergaande gevolgen kan hebben. Een bestuurder die namens een besloten vennootschap een betalingstoezegging had gedaan aan een bank, werd persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de schade die de bank leed, doordat de vennootschap het aan de bank toegezegde […]

Kraak- en Leegstandwet aangenomen

Op 1 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kraken en Leegstand aangenomen. Hierdoor worden de regels ten aanzien van het kraken van gebouwen aangescherpt en krijgen gemeenten de mogelijkheid om een actief leegstandbeheer te voeren. De wet Kraken en Leegstand zal uiterlijk 1 oktober 2010 in werking treden. Op dit moment is kraken […]

De omgevingsvergunning: een verademing voor burgers en ondernemers?

Naar verwachting zal binnen enkele maanden de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ingevoerd. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning: de omgevingsvergunning. De termen bouwvergunning, aanlegvergunning en milieuvergunning etc. zullen verdwijnen. Ze vallen straks alle onder de noemer omgevingsvergunning.1 Ook het – recent ingevoerde – […]

“Vuilnisbakken” journalistiek

Hoge bomen vangen veel wind, luidt het aloude gezegde. Daarmee wordt vergoelijkt dat personen in hoge posities aanzienlijk meer moeten incasseren. Zo moet je bijvoorbeeld als politicus meer inbreuken op je privé-leven dulden dan gewone stervelingen zoals u en ik. Dat is de keerzijde van het zijn van een publiek figuur. Dat betekent natuurlijk niet […]

Wetsvoorstel kraken en leegstand

Op 1 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kraken en Leegstand aangenomen. De leegstand van kantoren, bedrijfsruimten en winkelpanden is een groot en onverminderd actueel probleem. Kraken wordt door de één gezien als een middel om leegstand te bestrijden, maar door de ander als een oneigenlijk en bot middel om leegstand te bestrijden. […]