Nieuws

Porno-industrie tegen piraterij

Al jaren wordt felle strijd geleverd tegen illegale downloadpraktijken. Want het illegaal downloaden op internet kost de entertainmentindustrie veel geld. De entertainmentindustrie heeft het moeilijk door verminderde consumentenbestedingen als gevolg van de wereldwijde recessie. Geen wonder dat het illegaal downloaden de entertainmentindustrie een doorn in het oog is. De NVPI, de branchevereniging van de Nederlandse […]

Uitleg wijziging pensioenovereenkomst aan de hand van Haviltex-formule

De Hoge Raad oordeelde op 23 april 2010 (JAR 2010/127) over de uitleg van een pensioenafspraak tussen werkgever en werknemer. Aan de orde is de vraag of het hof de Haviltexmaatstaf juist heeft gehanteerd door te oordelen dat werknemer er in de gegeven omstandigheden van mocht uitgaan dat werkgever een onvoorwaardelijke in plaats van een […]

Google Adwords

‘Search engine optimization’ heet het. ‘SEO’ voor ingewijden. Het is de kunst van het hoog in de Google-zoekresultaten verschijnen. Wie deze kunst verstaat, kan alles verkopen. Google is niet blij met het verschijnsel en houdt angstvallig de algoritmes – zeg maar: de regels – waarmee de resultaten worden gesorteerd, geheim. Google behoudt zich ook het […]

Lees meer

Decharge vereist traceerbare kennisgeving aan de aandeelhoudersvergadering

Door het verlenen van decharge doet een vennootschap afstand van het recht om haar bestuurder aansprakelijk te stellen. Decharge wordt verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het betreft de interne aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de vennootschap voor het gevoerde beleid en niet de externe aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover derden. In juni 2010 […]

De programmamaker op de stoel van de rechter

Heeft u als consument een geschil met een bedrijf of organisatie en wordt uw klacht niet serieus genomen? Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd? Er zijn in dat verband voorbeelden te over. Heel vervelend allemaal. Een consumentenprogramma kan alsdan uitkomst bieden. Dat verklaart wellicht het groot aantal consumentenprogramma’s op televisie. Zo zendt […]