januari 2011 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Reclamesoaps

In 2004 werd de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen energieleveranciers te bevorderen en de consument meer keuzevrijheid te geven. Sindsdien wordt door de vele energieleveranciers een hevige strijd gevoerd om de gunst van de consument. In de liefde en in zaken is alles geoorloofd, moet de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) hebben gedacht, bekend geworden […]

Asbest een gebrek?

Een vraag die zich in het geval van (ver)huur van vastgoed met enige regelmaat voordoet. De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin deze vraag de hoofdrol speelde. In het hiernavolgende zal naar aanleiding van dit arrest bij deze vraag worden stilgestaan. Daarbij zal tevens worden stil gestaan bij de vraag óf en zo […]

Transformatie kantoorgebouwen Amsterdam versoepeld

Nog voor de bekendmaking van de vorm en inhoud van de ‘leegstandspilots’ die de gemeente Amsterdam noemt in haar Leegstandsnota en die zien op de te volgen procedure bij de transformatie van kantoorgebouwen, heeft een zevental raadsleden van de Amsterdamse gemeenteraad het voor elkaar gekregen dat de transformatieprocedure aanzienlijk versoepeld wordt. Besloten is nu dat: […]

Oplegging dwangsom bij overtreding meldingsplicht bij leegstand: onmogelijk

In de media is thans berichtgeving verschenen betreffende de aankondiging van de Amsterdamse nota ‘Leegstand in Amsterdam: inzet op gebruik, aanpak van leegstand’ van wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening). Naar verluidt zijn in deze nota enkele vergaande maatregelen opgenomen om de leegstand onder kantoren aan te pakken. De meldingsplicht van eigenaren staat centraal: eigenaren […]

Hypocrisy in the wake of Mladic’s arrest – The Prague Post, June 1-7 2011, volume 20. number 22

The Mothers of Srebrenica remain abandoned in their battle for justice

Lees meer

Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

In het arrest van de Hoge Raad van 17 december 2010 stond de vraag centraal of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is wanneer een werknemer als gevolg van detentie niet op het werk verschijnt. Met andere woorden: is het aanvaardbaar om een regel aan te nemen dat een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling van een werknemer […]

Overplaatsing werknemers geoorloofd?

Drie werknemers vorderden in kort geding werkgever te verbieden hen op een andere locatie te plaatsen op straffe van een dwangsom. De vordering van de werknemers werd afgewezen. De Voorzieningenrechter oordeelde dat werkgever in redelijkheid en billijkheid tot het besluit tot overplaatsing had kunnen komen. Er was geen sprake van onrechtmatig handelen dan wel handelen […]

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Ondanks de arbeidsongeschiktheid van werkneemster ontbindt de kantonrechter na een gegeven ontslag op staande voet de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk. Feiten Werkneemster is sinds 1 oktober 2003 bij werkgever in dienst in de functie van verkoopmedewerkster. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Mode en Sportdetailhandel van toepassing. Er was sprake van een arbeidsovereenkomst op flexibele basis. Dit […]