Reclamesoaps

In 2004 werd de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen energieleveranciers te bevorderen en de consument meer keuzevrijheid te geven. Sindsdien wordt door de vele energieleveranciers een hevige strijd gevoerd om de gunst van de consument. In de liefde en in zaken is alles geoorloofd, moet de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) hebben gedacht, bekend geworden door reclames met onder andere Natasja Froger, Frans Bauer en Maurice de Hond. Want in de meest recente reclamecampagne van deze energieprijsvechter moeten nu concurrenten NUON en Essent het ontgelden. Deze concurrenten zijn hier echter duidelijk niet van gediend.

Terugverdienen
Nuon werd in 2009 voor miljarden door het Zweedse Vattenfall overgenomen. In de reclame van NEM wordt gesuggereerd dat Vattenfall deze miljarden wel zal willen terugverdienen, hetgeen door de consument zal moeten worden opgebracht. NUON liet als reactie weten dat de reclame van NEM van weinig goede smaak getuigd. Desondanks zal NUON vooralsnog geen juridische stappen tegen de NEM ondernemen. Kennelijk beschikken ze in Zweden over het nodige incasseringsvermogen.

Essent, door de Duitse branchegenoot RWE eveneens voor vele miljarden overgenomen, is duidelijk minder ‘amused’. In een vergelijkbare commercial stelt NEM ‘de goedkoopste’ te zijn. Daarnaast wordt in de televisiespot ingespeeld op nationalistische sentimenten door te verwijzen naar ’Hollandse’ tarieven. In de reclame wordt de Duitse vlag getoond, terwijl een voice-over is te horen die zegt ‘Doen wij daar aan mee? Ik zeg: Nein!’. De NEM heeft dienaangaande laten weten dat de nadruk niet ligt op anti-Duits, maar op pro-Nederlands. Jawohl!

Uitspraak
Inmiddels heeft de Reclame Code Commissie (RCC) in deze soap uitspraak gedaan. Over de onsympathieke toon van de commercial deed de RCC geen uitspraak. Het tonen van de Duitse vlag in combinatie met ’Ik zeg nein’ is naar het oordeel van de RCC in ieder geval niet discriminerend. Daarentegen wordt Essent wel in het gelijkgesteld voor zover NEM een relatie suggereert tussen het terugbetalen van de overnamesom en de door Essent gehanteerde energietarieven. Verder stelt de RCC dat de claim ’de goedkoopste’ misleidend is en daarom niet meer door de NEM mag worden gevoerd. De NEM gaat overigens gewoon door met het uitzenden van het televisiespotje. De NEM heeft laten weten in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de RCC. Wordt vervolgd dus.

Belazerd
Het is een kwestie van wachten tot de volgende reclamesoap zich aandient. Mijns inziens maakt de laatste commercial van Brand New Day, een nieuwe aanbieder voor aanvullende pensioenproducten, een goede kans. In de commercial van Brand New Day gaan boze consumenten bij enkele grote banken en verzekeraars langs om te protesteren tegen de zogenaamde woekerpolissen, terwijl het in dat verband veel betekenende liedje ‘Belazerd’ van Wim Sonneveld wordt gezongen. Het is koffiedik kijken maar het zou mij niet verbazen als Aegon, Delta Lloyd of Nationale Nederlanden binnenkort naar de RCC stapt. Want of zij de humor er ook van zullen inzien is maar zeer de vraag.

Dit artikel is geschreven door onze sectie Intellectueel eigendomsrecht, media & ICT.