maart 2011 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

De eeuwige strijd om televisieformats

Vorige week werd bekend dat het duo Gerard Joling en Gordon, bekend onder de illustere naam “Geer en Goor”, plannen hebben om een speelfilm te maken. De film, die naar verluidt Geer en Goor, The Movie zal gaan heten, zal worden gebaseerd op het televisieprogramma Joling & Gordon Over de Vloer. Mogelijk dat dit voornemen […]

De onderzoeksplicht van de makelaar

Een aspirant-koper die twijfelt over de bouwkundige staat van een onroerende zaak, doet er verstandig aan een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren voordat hij tot ondertekening van een koopovereenkomst overgaat. Hierdoor wordt voorkomen dat de koper voor vervelende verrassingen komt te staan. Dat makelaars die kopers bijstaan zich niet altijd realiseren dat hier ook een […]

Lees meer

Verduidelijking toepasselijkheid Europese richtlijn inzake overgang van onderneming

Recent heeft het Hof van Justitie van de EU zich uitgesproken over de toepasselijkheid van de Richtlijn betreffende de rechten van werknemers bij een overgang van onderneming. Het hof vindt dat de richtlijn niet van toepassing is wanneer een gemeente, die haar gebouwen in het verleden door een particulier schoonmaakbedrijf heeft laten schoonmaken, besluit de […]

Lees meer

Verzekeringsplicht werkgever voor werknemers uitgebreid

In de nieuwsbrief van juni 2010 is aandacht besteed aan de verzekeringsplicht die werkgevers hebben ten behoeve van werknemers die schade lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de werkzaamheden. Ontbreekt een adequate verzekering, dan is de werkgever aansprakelijk voor zover de werknemer door het ontbreken van een verzekering schade heeft geleden. Recent is deze […]

Burgerrechter heft een door een sportbond opgelegde schorsing vanwege dopinggebruik voorlopig op.

Op 15 februari 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in een kort geding procedure, een door de Nederlandse Rugbybond aan één van haar leden opgelegde schorsing vanwege ‘dopinggebruik’, voorlopig opgeheven. Het is voor het eerst in Nederland dat een burgerrechter een door een sportbond opgelegde dopingsanctie opheft. De kort geding procedure werd door […]

Lees meer

Werkgever aansprakelijk voor burn-out door langere werkweek dan 40 uur

Onlangs heeft zich een rechtszaak afgespeeld rondom de vraag of de werkgever aansprakelijk was voor de schade door een burn-out, die zou zijn veroorzaakt door een werkweek van meer dan 40 uur. Volgens de rechter is het antwoord ‘ja’. In deze zaak was een werkneemster ziek geworden als gevolg van een burn-out en zij stelde […]

Onroerende zaken: let op de oppervlakte van wat je koopt

Als je iets koopt, dan geldt in zijn algemeenheid uiteraard dat het product moet voldoen aan hetgeen je op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Bij de koop van onroerende zaken ligt dit genuanceerder waar het de oppervlakte van de zaak betreft. In artikel 7:17 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald: “Bij koop […]

Huur en schadevergoeding bij faillissement

Het komt regelmatig voor dat in een huurovereenkomst een beding wordt opgenomen dat de bedoeling heeft de verhuurder aanspraak te verlenen op een schadevergoeding wanneer, vanwege het faillissement van de huurder, sprake is van vervroegde opzegging van de huurovereenkomst door de curator (als bedoeld in artikel 39 van de Faillissementswet). Het gaat dan om schadevergoeding […]