Hilversum Bob

Het zijn roerige tijden in Hilversum. Nu het huidige kabinet het bezuinigen tot kunst heeft verheven, moet Hilversum voor zijn toekomst vrezen. In het regeerakkoord staat dan ook dat het kabinet maar liefst 200 miljoen euro op de publieke omroep wil bezuinigen, desnoods als dit ten koste gaat van één televisienet. Het is ook geen geheim dat gedoogpartner PVV zijn pijlen heeft gericht op dit “linkse journalistenbolwerk”. Hilversum is dus gewaarschuwd.

Moeilijke tijden vragen om onconventionele maatregelen. Hilversum lijkt dan ook toe aan een heuse spindoctor. Op wikipedia wordt een spindoctor omschreven als “een adviseur of voorlichter (…) die de opdracht heeft het beleid van zijn opdrachtgever zo positief mogelijk naar buiten toe te presenteren en te verdedigen of zijn opdrachtgevers daarin te coachen. Het doel is het beïnvloeden van de publieke opinie.” Na alle negatieve berichten lijkt het positief beïnvloeden van de politiek en de publieke opinie geen overbodige luxe.

Dit wordt weer eens onderstreept door een recent artikel in de Telegraaf over kennelijke misstanden bij de Wereldomroep. Bij de Wereldomroep zou een waar schrikbewind worden gevoerd. Zo bleken managers tirannen, stond op inspraak de journalistieke doodstraf en waren vriendjespolitiek en pesterijen aan de orde van de dag. De conclusie van PVV-Kamerlid Martin Bosma is dan ook kort en bondig: ‘De stekker eruit en opheffen’.

Nu is het niet aan mij om adviezen te geven. Al zeker geen gratis advies. Want zoals bekend, geldt voor ons advocaten ‘uurtje, factuurtje’. Maar laat ik desondanks één naam noemen: Mohammed Saeed al-Sahaf, bijgenaamd ‘Bagdad Bob’. Voor de jongeren onder ons, Al-Sahaf was minister van Informatie onder oud-dictator Saddam Hussein. De persconferenties van Bagdad Bob waren legendarisch als het gaat om het verdraaien van de waarheid. Zo verzekerde Al-Sahaf vlak voor de val van Bagdad, terwijl op de achtergrond Amerikaanse tanks Bagdad binnenreden, dat de Amerikanen als huilende kinderen over de grens werden verdreven door Iraakse elite-eenheden.

Het goede nieuws is dat Al-Sahaf, pas zeventig, nog even door moet werken alvorens met pensioen te kunnen gaan. Hij is dan ook beschikbaar voor een nieuwe uitdaging. Met zijn cv zit het ook wel snor. Al-Sahaf studeerde journalistiek aan de universiteit van Bagdad. Verder heeft hij veel ervaring om met lastigste politici om te gaan. Het salaris zal eveneens geen probleem zijn, een terugkerend onderwerp in Hilversum, want van de Balkenendenorm heeft hij nog nooit gehoord. Nu de NPO kennelijk tegen betaling een allochtonenquotum oplegt, een nieuwsitem waaraan Pownews eerder dit jaar aandacht gaf, zal het aanstellen van Al-Sahaf zelfs een financieel positief effect hebben.

Ik pleit dan ook vurig voor ‘Hilversum Bob’. Maak er dan ook gelijk een televisieprogramma van, want u zult zien dat dit menig hilarisch televisiemoment zal opleveren. Daarmee heeft de publieke omroep in de strijd met de commerciële omroepen eindelijk weer een ouderwets kijkcijferkanon.
U begrijpt, met Hilversum Bob is succes verzekerd!