Nieuws

Lakemanleed

De bepaaldelijk niet onomstreden Pieter Lakeman strijdt met de stichting Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), van welke stichting hij sinds 1976 voorzitter is, tegen vermeende onregelmatigheden in de bedrijfsvoering bij grote bedrijven en accountants. Het meest spraakmakende moment uit de carrière van Lakeman vormt wellicht zijn aandeel in het faillissement van DSB Bank. In 2009 […]

Digitale schandpaal: zegen of vloek?

Het recht op privacy is een belangrijk grondrecht. Tegen privacyschendingen moet worden opgetreden. Met deze stelling zal de gemiddelde burger het wel eens zijn. Het al dan niet mogen nagelen aan de digitale schandpaal van criminelen, ligt echter beduidend gevoeliger. De aankondiging door de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) van een voorgenomen wijziging […]

Noot bij Hof Leeuwarden 26 juli 2011 (NDP/Flevoland), LJN BR3119

Noot bij Hof Leeuwarden 26 juli 2011 (NDP/Flevoland), LJN BR3119. Uitsluitend ten aanzien van onpersoonlijke geschriften kan een auteursrechtvoorbehoud zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 Aw, niet worden geëffectueerd. Werken ten aanzien waarvan een auteursrechtvoorbehoud is gemaakt, kunnen niet op basis van artikel 15 Aw in papieren knipselkranten worden overgenomen. Op grond van artikel […]

Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Op 24 mei jl. jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Het wetsvoorstel is ontstaan door een uitspraak uit 2009 van het Europese Hof van Justitie (arrest Schultz-Hoff).1 Alhoewel dit arrest betrekking had op het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, heeft […]

Het relatiebeding; een beperking van je zakelijke social media kennissenkring?

In een zaak die recent aan de voorzieningenrechter van rechtbank Arnhem werd voorgelegd, speelde onder meer de vraag of het accepteren of uitnodigen van een LinkedIn-contact een overtreding kan zijn van een relatiebeding. Ja dus. In deze zaak werd de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden per 31 maart 2010 beëindigd. Partijen hebben […]

Verkrijging en verlies van grond door verjaring

In mijn praktijk krijg ik steeds meer te maken met gemeenten hier ten lande die in kaart brengen van welke percelen zij nu precies eigenaar zijn. Zij laten zich daarbij leiden door de eigendomsgegevens zoals die bij het kadaster of de openbare registers zijn ingeschreven. Bezitters van kadastrale gemeentegrond, worden en masse verzocht te ontruimen, […]

Het Warenwetbesluit speelgoed 2011: op veel punten strenger!

De speelgoedbranche is een grote en belangrijke sector voor de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie wonen er op dit moment meer dan 80 miljoen kinderen in de EU die jonger zijn dan 14 jaar. Met behulp van de Speelgoedrichtlijn legt Brussel fabrikanten, importeurs en distributeurs de verplichting op, om de veiligheid van speelgoed en […]