Lakemanleed

De bepaaldelijk niet onomstreden Pieter Lakeman strijdt met de stichting Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), van welke stichting hij sinds 1976 voorzitter is, tegen vermeende onregelmatigheden in de bedrijfsvoering bij grote bedrijven en accountants. Het meest spraakmakende moment uit de carrière van Lakeman vormt wellicht zijn aandeel in het faillissement van DSB Bank. In 2009 riep Lakeman op televisie alle rekeninghouders van DSB Bank op om onmiddellijk alle spaartegoeden op te nemen. Toenmalig premier Balkenende en minister Bos waren not amused en noemden de actie onverantwoordelijk. De oproep van Lakeman veroorzaakte een ware bankrun met het onvermijdelijke faillissement van DSB Bank tot gevolg.

Een interessant persoon voor een pittig boek, moet Marja Bontekoe hebben gedacht. Bontekoe was van 2000 tot en met 2006 werkzaam bij stichting SOBI en had als zodanig een kijkje in de keuken. Zij schreef een kritisch boek over Lakeman met de titel ‘De dossiers Lakeman. Een officieuze biografie’ dat in maart 2010 in de winkels verscheen. Bontekoe laat zich weinig flatteus uit over Lakeman. Zo typeert zij Lakeman in de media als iemand die aan grootheidswaanzin lijdt, alle grip op de werkelijkheid heeft verloren en licht autistisch is. Daarnaast zou Lakeman nog geen 10% van alle door hem aangespannen civiele procedures hebben gewonnen. Geen brevet van vermogen dus.

Weinig gecharmeerd van deze scherpe bewoordingen, spande Lakeman tegen Bontekoe een kort geding aan. De voorzieningenrechter achtte de uitlatingen ‘grootheidswaan’, ‘grip op werkelijkheid verloren zijn’ en ‘licht autistische trekjes’ onder de omstandigheden van het geval evenwel toelaatbaar. Daarbij nam de voorzieningenrechter ondermeer in overweging dat van belang is dat Lakeman een publiek figuur is, die tegen een stootje moet kunnen en dat hij bovendien zelf in het publieke debat stevige bewoordingen over zijn opponenten niet schuwt. Wat betreft het percentage gewonnen zaken oordeelde de rechter dat hoewel het exact percentage van het aantal door Lakeman gewonnen zaken in kort geding niet kan worden vastgesteld, duidelijk is dat dit percentage hoger ligt dan 10%.

Kennelijk nog niet tevreden spande Lakeman ook een bodemprocedure aan tegen de uitgever van het boek ‘De dossiers Lakeman. Een officeuze biografie’. Op 13 juli 2011 deed de rechtbank uitspraak. De rechtbank oordeelt dat de uitgever onrechtmatig jegens Lakeman heeft gehandeld met de publicatie van het boek, omdat daarin ten onrechte is opgenomen dat Lakeman van alle civiele procedure nog geen 10% heeft gewonnen. Lakeman mag dan naar verluidt aan grootheidswaanzin lijden, alle grip op de werkelijkheid hebben verloren en licht autistische trekjes hebben, in ieder geval is het misverstand voor eens en altijd uit de wereld dat hij gerechtelijke procedures niet tot een goed einde zou weten te brengen. Gefeliciteerd hiermee meneer Lakeman!