Nieuws

Transport van afval: De EVOA op hoofdlijnen

Lees meer

Natuursteen als bouwstof omzeilt afvalregels

Lees meer

BUMA/STEMRA onder vuur

Krachtens de Auteurswet zijn de creaties van muziekauteurs beschermd. Voor het gebruik van deze creaties moet dan ook worden betaald. Nu het voor rechthebbenden vrijwel ondoenlijk zal zijn om zelf achter de vele muziekgebruikers aan te gaan en de verschuldigde vergoeding te innen, wordt dit meestal overgelaten aan een collectieve beheersorganisatie. In Nederland is dat […]

PlayStation 3 en exportproduct octrooirechtspraak

Lees meer