september 2011 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Failliet! Wat nu?

In Nederland worden jaarlijks een kleine 10.000 faillissementen uitgesproken. Alhoewel het aantal faillissementen zich de laatste jaren leek te stabiliseren en in aantal zelfs iets afnam, is het maar zeer de vraag of dit aantal door de economische crisis de komende tijd niet weer zal toenemen. Eén ding is zeker, de economische malaise treft iedereen. […]

Is het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer kennelijk onredelijk?

In haar uitspraak van 17 augustus 2011 heeft de kantonrechter te Haarlem de criteria uit het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2008 (Stoof/Mammoet) toegepast. Aan de orde was de vraag of er omstandigheden hebben plaatsgevonden die een wijziging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigden terwijl een schriftelijk wijzigingsbeding ontbrak. Feiten Werknemer was sinds 13 […]