oktober 2011 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Rechtspraak TV

De integrale live-uitzending van de strafzaak tegen Geert Wilders betekende een nieuwe vorm van openbaarheid binnen de rechtspraak. Heel Nederland werd in staat gesteld om in de juridische keuken mee te kijken. Na het toegekende wrakingsverzoek liet de rechtbank een commissie (commissie Meijerink) het verloop van de strafzaak onderzoeken. De commissie concludeerde dat de rechtbank […]

Het filmleed van een zware jongen.

Het is bijna surrealistisch. Een “zware jongen” die het niet eens is met de verfilming van een ontvoering waarbij hij betrokken was en daarom naar de rechter stapt. Toch is het realiteit. Willem Holleeder, zoals bekend in 1983 één van de ontvoerders van Freddy Heineken, is het namelijk totaal niet eens met de vertoning van […]

Het indienen van niet zakelijke declaraties bij een werkgever is laakbaar

Een bestuurder van een vennootschap heeft vaak een tweeledige relatie met die vennootschap. Naast het feit dat hij tot bestuurder is benoemd en derhalve een statutaire functie uitoefent, is hij ook werknemer van die vennootschap. Dat dit wel eens tot onduidelijke en – daarom – vervelende situaties kan leiden, blijkt uit een recente uitspraak van […]

Douane en IE rechten: STOP STOP STOP!

De hoogste Europese rechter staat op het punt een lastige knoop door te hakken: onder welke voorwaarden maken goederen die niet zijn bestemd voor de Nederlandse of Europese markt maar op doorvoer zijn naar een ander land inbreuk op een recht van Intellectuele Eigendom (IE) in het land van doorvoer. De uitspraak kan verstrekkende consequenties […]

Lees meer