november 2011 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Noot bij Hof Leeuwarden 26 juli 2011 (NDP/Flevoland), LJN BR3119

Uitsluitend ten aanzien van onpersoonlijke geschriften kan een auteursrechtvoorbehoud zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 Aw, niet worden geëffectueerd. Werken ten aanzien waarvan een auteursrechtvoorbehoud is gemaakt, kunnen niet op basis van artikel 15 Aw in papieren knipselkranten worden overgenomen. Op grond van artikel 15 lid 1 Aw levert het onder omstandigheden geen auteursrechtinbreuk […]

Werknemer komt geen bescherming als klokkenluider toe na schenden geheimhoudingsplicht

Op 14 juni 2011 heeft het hof Amsterdam zich uitgesproken over de vraag of een werknemer de bescherming van klokkenluider toekwam. Het ging in deze zaak om een bankmedewerker die belangrijke informatie doorspeelde aan een klant van de bank. Feiten De werknemer is op 1 juli 2001 tot september 2008 in de functie van ‘private […]

Bekende merken onder vuur?

Lees meer