december 2011 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

De consequenties van hernieuwde uitval wegens arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer, die na uitval door arbeidsongeschiktheid binnen de onderneming andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, weer arbeidsongeschikt raakt en uitvalt, moet de werkgever dan (weer) het loon doorbetalen? Een recente uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk, dat het voor het beantwoorden van deze vraag van belang is wat de status is van […]

Flitskredieten vergunningplichtig

Per 1 juni 2011 zijn de regels voor het aanbieden van consumentenkrediet gewijzigd, waardoor ook de zogenaamde flitskredieten onder de vergunningplicht vallen. Daarnaast zijn er regels voor het aangaan van een kredietovereenkomst bijgekomen. Aanbieders die voorheen niet vergunningplichtig waren, kunnen dit nu wel zijn. De wetswijziging ziet zowel op wijziging van de Wet op het […]

Hoge Raad spreekt zich uit over de eis dat de koop van woningen schriftelijk moet worden aangegaan

De wet bepaalt dat de koop van een woonhuis schriftelijk moet worden aangegaan indien de koper een particulier is. Dat betekent dat een particuliere koper van een woning pas gebonden is als de koop schriftelijk is vastgelegd. Geldt dat ook voor de particuliere verkoper? De Hoge Raad heeft zich daar onlangs over uitgesproken. Dat particuliere […]

Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever voor ongevallen van de werknemer

De Hoge Raad heeft in twee recente uitspraken de grenzen bepaald van de verzekeringsverplichting van de werkgever voor ongevallen die werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden overkomen. Hiermee lijkt een einde gekomen aan de discussies die zijn ontstaan na eerdere uitspraken van de Hoge Raad over dit onderwerp. In enkele eerdere arresten was door […]

Nieuw wetsvoorstel voor versoepeling van het ontslagrecht

Al ruim twaalf jaar is de discussie aan de gang over de versoepeling van het ontslagrecht. Verschillende commissies hebben door de jaren heen de mogelijkheden bekeken en er zijn verscheidene herzieningsvoorstellen verschenen. Er is echter nog steeds niets veranderd. Alhoewel het CDA en de VVD in hun verkiezingsprogramma’s hebben gezegd dat zij de ontslagregels wilden […]

Het flexibel werken; is de cultuuromslag in aantocht?

Begin september 2011 hebben het CDA en Groenlinks een initiatief wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (hierna: ‘WAA’) om zo flexibel werken voor werknemers te bevorderen. Cultuuromslag Werknemers hechten steeds meer belang aan een goede balans tussen werk, zorg en scholing, maar ondervinden ook steeds meer problemen om dit te kunnen combineren. […]

‘2012’

Terwijl de laatste weken van het jaar verstrijken en iedereen zich langzaam instelt op de komende feestdagen, ben ik bezig ben met alweer mijn laatste column van het jaar. Bij het bedenken van een onderwerp realiseer ik mij dat het jaar 2012 voor de deur staat. ‘2012’, daar was toch iets mee? Mijn zoekopdracht op […]

De auteursrechtelijke bescherming van Software