Nieuws

Geen verlenging opzegverbod na beslissing op bezwaar dat werkgeefster niet heeft voldaan aan re-integratieverplichtingen

Onlangs heeft de kantonrechter Haarlem zich uitgelaten over de vraag of er sprake was van een verlengd opzegverbod bij ziekte, toen het UWV in bezwaar alsnog oordeelde dat werkgeefster de re-integratieverplichtingen niet was nagekomen. Feiten Werkneemster is sinds 2002 in dienst van werkgeefster als medewerkster vliegtuigschoonmaak. Begin februari 2009 is werkneemster uitgevallen met rugklachten. Op […]

Strafrecht op en rond het sportveld

Lees meer

Voorsprong door techniek?

Met enige regelmaat doen wij in deze rubriek verslag van de verschillende beschermingsmogelijkheden die een onderneming ter beschikking staan waar het gaat om de bescherming van het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie. Dit uiterlijk wordt vaak beschermd via een beroep op het auteurs- en/of modelrecht en onrechtmatige daad (“slaafse nabootsing”). Omdat de vorm van […]

Lees meer

Voorsprong door techniek?

Met enige regelmaat doen wij in deze rubriek verslag van de verschillende beschermingsmogelijkheden die een onderneming ter beschikking staan waar het gaat om de bescherming van het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie. Dit uiterlijk wordt vaak beschermd via een beroep op het auteurs- en/of modelrecht en onrechtmatige daad (“slaafse nabootsing”). Omdat de vorm van […]

Transport van Afval – Retour van emballage kan afval zijn

Lees meer