maart 2012 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Verpanding van vorderingen met een onherroepelijke volmacht door Hoge Raad toegestaan

Op 3 februari 2012 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarmee de positie van de bank ten opzichte van haar kredietnemers verder is versterkt. Wanneer met de bank een kredietovereenkomst wordt aangegaan, bestaat er voor de kredietnemer meestal een verplichting al zijn bestaande en toekomstige vorderingen aan de bank te verpanden. Omdat de kredietnemer […]

Aansprakelijkheid van aandeelhouder en commissaris als feitelijk beleidsbepaler

Als een vennootschap failliet gaat is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort indien het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Indien het bestuur de boekhoudplicht of deponeringsplicht schendt, wordt onweerlegbaar aangenomen dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld […]

Woning (al veel te lang) te koop!

Door de aanhoudende malaise op de woningmarkt staan woningen steeds langer te koop. Veel woningeigenaars zetten om die reden hun verkoopplannen in de ijskast. Andere eigenaars gaan over tot aankoop van een nieuwe woning, maar vinden geen koper voor hun oude woning en zitten dientengevolge met dubbele woonlasten opgescheept. Een oplossing voor dit probleem is […]

Vrijstellingsgrens voor het aanbieden van beleggingen verhoogd

Als gevolg van de recente fraudegevallen bij beleggingsinstellingen heeft de Tweede Kamer de bescherming van niet-professionele beleggers willen verbeteren. Per 1 januari 2012 zijn daarom de regels voor beleggingsaanbiedingen gewijzigd. Aanbieders die voorheen niet vergunningplichtig waren, kunnen dit nu wel zijn. Voorheen was er geen vergunning vereist voor het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en […]