juli 2012 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Kwade trouw in het merkrecht

Wie het eerst een merk registreert, heeft de oudste rechten, en kan daarmee nieuwkomers blokkeren. Een correctie op dit mechanisme vormt het juridische begrip “registratie te kwader trouw”. Een dergelijke registratie zal zonder al te veel moeite de doorhaling van deze registratie bij de rechter kunnen worden verzocht. Wanneer te kwader trouw Wanneer echter sprake […]

Lees meer

Transport van Afval – Overheid kwetsbaar bij handhaving transport groen afval

Lees meer

Lenteakkoord: het ontslagrecht op de schop?

Door de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is eind april een begrotingsakkoord voor 2013 gesloten. Het akkoord behelst een pakket ingrijpende maatregelen die een vergaande wijziging inhouden van het ontslagrecht. Hoewel het de vraag is of de voorgestelde maatregelen na de komende verkiezingen daadwerkelijk ingevoerd zullen worden, is het wellicht raadzaam […]

Lees meer

Wijziging Wet melding collectief ontslag

Op 1 maart 2012 is de Wet Melding Collectief Ontslag (“WMCO”) gewijzigd. Sindsdien vallen alle vormen van ontslag onder de regeling en volstaat de melding van het collectief ontslag niet meer; de vakbonden moeten daadwerkelijk geraadpleegd worden. Als de verplichtingen uit de wet niet in acht worden genomen, kunnen de ontslagen ongedaan worden gemaakt. ToepassingsbereikDe […]

Update wetsvoorstellen verhoging huurprijs niet geliberaliseerde woningen

De mogelijkheid om de huurprijzen van niet geliberaliseerde woningen per 1 juli 2012 met 5% extra te verhogen is van tafel. Door een uitspraak van de rechter mag de Belastingdienst de daartoe benodigde inkomensgegevens van huurders (nog) niet aan verhuurders verstrekken. De behandeling van het wetsvoorstel is inmiddels aangehouden in afwachting van een aanvullend wetsvoorstel. […]

Incassokosten: nieuwe wettelijke regeling

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling ten aanzien van incassokosten ingrijpend gewijzigd. De wet bepaalt voortaan hoeveel buitengerechtelijke incassokosten maximaal aan consumenten in rekening mogen worden gebracht. Bij zakelijke transacties kan contractueel van de nieuwe regeling worden afgeweken. De op 1 juli 2012 van kracht geworden nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten geldt voor […]

Lees meer

Nieuwe regels prospectussen

Het aanbieden van effecten aan het publiek en het doen toelaten daarvan tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt is verboden, tenzij een prospectus algemeen verkrijgbaar en goedgekeurd is door de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Een prospectus heeft het doel de belegger te informeren over het effect […]

Arbeidsconflict tussen echtgenote werknemer en werkgever leidt tot ontbinding zonder vergoeding

Lees meer

Incassokosten: nieuwe wettelijke regeling

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling ten aanzien van incassokosten ingrijpend gewijzigd. De wet bepaalt voortaan hoeveel buitengerechtelijke incassokosten maximaal aan consumenten in rekening mogen worden gebracht. Bij zakelijke transacties kan contractueel van de nieuwe regeling worden afgeweken. De op 1 juli 2012 van kracht geworden nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten geldt voor […]

Incassokosten: nieuwe wettelijke regeling

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling ten aanzien van incassokosten ingrijpend gewijzigd. De wet bepaalt voortaan hoeveel buitengerechtelijke incassokosten maximaal aan consumenten in rekening mogen worden gebracht. Bij zakelijke transacties kan contractueel van de nieuwe regeling worden afgeweken. De op 1 juli 2012 van kracht geworden nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten geldt voor […]

Lees meer