Nieuws

Loondoorbetaling van ziekte bij arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht?

Op 25 juli 2012 heeft de kantonrechter te Heerenveen bepaald dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op doorbetaling van loon als die werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is een zogenaamde oproepovereenkomst, waarbij de oproepkracht verplicht […]