november 2012 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Noot bij HvJ EU 24 november 2011, zaak C-283/10 (Circus Globus).

Noot bij HvJ EU 24 november 2011, zaak C-283/10 (Circus Globus). Artikel 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn betreft uitsluitend de mededeling aan het publiek dat niet aanwezig is op de plaats van oorsprong van de mededeling. Het op- en uitvoeringsrecht is derhalve niet geharmoniseerd met de Auteursrechtrichtlijn. Dit arrest betreft een bevoegdheidsafbakening. Niet langer […]

Aansprakelijkheid leidinggevende bij intellectuele eigendomsinbreuk

To be “een boefje” or not to be, thats the question”. Degene die optreedt voor een rechtspersoon is niet zelf aansprakelijk als daarbij sprake is van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Voor bestuurders en/of leidinggevenden kan dit anders zijn. Twee recente uitspraken, over speelgoedhamsters en over camera’s, bieden hierover meer duidelijkheid. De “hamster”-casus (Rb […]

Lees meer

Kiezersbedrog

Met de installatie van het kabinet ‘Rutte II’ nog maar net achter de rug, worden de juridische messen al geslepen. Zo is een groot deel van Nederland in rep en roer over de mogelijke financiële gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Omroep RTL is zelfs van plan een kort geding aan te spannen indien Algemene Zaken […]

Alternatieve financieringsvormen en financieel toezicht

De traditionele bankfinanciering voor het MKB is de laatste jaren, mede als gevolg van de wereldwijde financiële crisis, geen vanzelfsprekendheid meer. Banken zijn veel kritischer bij het verstrekken van kredieten en verkopen steeds vaker nee. Om toch aan de behoefte van kredietverlening tegemoet te komen, zijn de laatste jaren alternatieve financieringsvormen ontwikkeld. De kredietunie, een […]

Pre-pack: een praktische toepassing van het insolventierecht

In 2012 deed de rechtbank ’s-Hertogenbosch een opmerkelijke uitspraak die door juristen in de insolventiepraktijk met instemming is ontvangen. De uitspraak wordt gezien als een overbrugging van de kloof tussen wetgeving en praktijk in de fase voordat het faillissement van een onderneming wordt uitgesproken (pre-pack). Voor de faillietverklaring van een schuldenaar op verzoek van een […]

Wijziging van beleidsregels ontslagtaak UWV

Naar aanleiding van ervaringen en signalen uit de praktijk heeft het UWV de ‘Beleidsregels Ontslagtaak UWV’ aangepast. Naast enkele procedurele wijzigingen zijn de regels voor het hanteren van het afspiegelingsbeginsel aangepast. De gewijzigde beleidsregels zijn in werking getreden met ingang van 1 september 2012. De werkgever die een arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen, dient in […]