Kiezersbedrog

Met de installatie van het kabinet ‘Rutte II’ nog maar net achter de rug, worden de juridische messen al geslepen. Zo is een groot deel van Nederland in rep en roer over de mogelijke financiële gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Omroep RTL is zelfs van plan een kort geding aan te spannen indien Algemene Zaken niet alle stukken openbaar maakt over de omstreden koopkrachtgevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Naar verluidt heeft RTL inmiddels ook een zogenaamd WOB-verzoek ingediend om de relevante stukken boven tafel te krijgen.

Daarnaast heeft het Landelijk Platform GGz, de koepel voor cliënten- en familieorganisatie in de ggz, inmiddels laten weten het plan over de terugkeer van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg juridisch te zullen aanvechten. Volgens het platform is de eigen bijdrage voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen te veel gevraagd. Deze maatregel zou bovendien discriminerend zijn nu patiënten met een psychiatrische aandoening de toegang tot noodzakelijke zorg wordt belemmerd, terwijl dit voor patiënten met een lichamelijke aandoening juist niet geldt.

Voordat zelfs ook maar voldoende duidelijk is wat de effecten zullen zijn van de kabinetsplannen, blijkt uit de laatste peilingen dat de coalitie van VVD en PvdA, – als er nu verkiezingen zouden zijn – zou terugvallen van 79 naar 57 zetels. Met name de achterban van de VVD roert zich. Meer dan de helft van de VVD-stemmers vindt dat sprake is van ‘kiezersbedrog’ en zou niet opnieuw op de VVD stemmen. Gezien de grote onvrede over de kabinetsplannen lijkt het een kwestie van tijd voordat de volgende groep opstaat en zich tot de rechter wendt om een kabinetsmaatregel aan te vechten.

Maar het kan ook erger. De verkiezingsuitslag kan eveneens onderwerp zijn van gerechtelijke procedures. Er zijn in het buitenland voorbeelden te over waarbij de rechter erbij moest worden gehaald om een beslissing te geven over de rechtsgeldigheid van de verkiezingsuitslag. Het meest spraakmakende voorbeeld is wellicht de vele procedures in 2000 tijdens de chaotisch verlopen Amerikaanse presidentsverkiezing tussen Al Gore en George W. Bush. Uiteindelijk moest de hoogste rechter, het Supreme Court, er aan te pas komen om de president van de VS te kunnen uitroepen.

In een tijd waarbij het credo dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen’ wel heel vaak door politici wordt gebruikt, wat dit dan ook precies moge betekenen, is het maar wat fijn om tot de advocatengilde te behoren. Want in een tijd van onvrede over de kabinetsplannen, ruzie over eigen bijdrages en andere geschillen over ‘kille bezuinigen’, vormt de weg naar de rechter een welkome redding. U begrijpt, de schoorsteen moet wel roken in deze barre crisistijd…