Nieuws

Transport van afval: Terugnameplicht in het Europese afvaltransport

Lees meer

Persoonlijke aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders wegens schending van een zorgvuldigheidsplicht

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat indien een bestuurder van een vennootschap naast de vennootschap persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden wegens onrechtmatig handelen, het criterium van ‘ernstige verwijtbaarheid’ niet van toepassing is. De uitspraak maakt duidelijk dat bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij nalaten om klanten of relaties te waarschuwen voor bepaalde […]

Het gebruik van social media door werknemers

Door de opkomst van de zogenaamde social media, zoals Facebook en Twitter, doen zich nieuwe vragen voor die in de rechtszaal moeten worden beantwoord. Zo diende de kantonrechter te Arnhem zich dit jaar uit te spreken over de vraag of negatieve uitlatingen van een werknemer over zijn werkgever op Facebook, een dringende reden vormden voor […]

Lees meer

De geschillenregeling in de Flex-B.V.

Bij de op 1 oktober 2012 van kracht geworden Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht is de geschillenregeling ingrijpend gerenoveerd. De mogelijkheden om snel en effectief een einde te maken aan geschillen tussen aandeelhouders zijn daardoor aanzienlijk verbeterd. De geschillenregeling is bedoeld voor ruziënde aandeelhouders om tot gedwongen koop (uittreding) of verkoop (uitstoting) van aandelen te […]

Bodemrecht van de Belastingdienst versterkt

De verhaalspositie van de Belastingdienst is met ingang van 1 januari 2013 aanzienlijk versterkt. Door een wijziging van de Invorderingswet is het niet meer mogelijk om het bodemrecht van de fiscus te frustreren door verhuurconstructies toe te passen. Als gevolg hiervan is de zekerheidspositie van banken in de praktijk verslechterd. Het bodemrecht van de Belastingdienst […]

Boete wegens schending concurrentiebeding gematigd

Lees meer