februari 2013 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Annotatie uitspraak Baart qq./ABN AMRO inzake Palm Invest

Lees meer

Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder?

INTELLECTUELE EIGENDOM Mr. A.J. Gieske, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder? De afgelopen jaren is met spanning uitgekeken naar de onlangs genomen beslissing in de merkenzaak ONEL/OMEL (Hof van Justitie EU van 19 december 2012, zaak C-149/11). In deze zaak ging het om de territoriale reikwijdte van de plicht […]

Lees meer

Signalering scheiden wonen en zorg

Met ingang van 1 januari 2013 is de uit de Rijksbegroting voortvloeiende maatregel ‘het scheiden van wonen en zorg’ gefaseerd ingevoerd. Voorheen kregen zorgbehoevende mensen, die niet meer in hun eigen woning konden blijven wonen, een zorgindicatie van het CIZ voor zorg en verblijf in een zorginstelling. De kosten voor huisvesting en zorg werden voldaan […]