mei 2013 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Transporteur aansprakelijk voor niet-naleving Europese exportregels

Lees meer

Standaardoctrooien: spelregels voor licentienemers?

Welke spelregels gelden voor licentienemers en hoe hard kan de eigenaar van een octrooi op gestandaardiseerde technologie het spel spelen? Dat is in essentie de vraag die een Duitse rechter recent aan de hoogste Europese rechter heeft voorgelegd (Landgericht Düsseldorf, 23 maart 2013). Chinese giganten Het geschil in de Duitse zaak is onderdeel van een […]

Lees meer

Nieuwe wet maakt aanbestedingen redelijker (?)

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet moet er voor zorgen dat aanbestedingen simpeler worden en toegankelijker zijn voor het MKB. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wet is ook dat de voorwaarden van de aanbestede opdrachten redelijker worden, dan tot voor 1 april 2013 het geval was. Veranderingen […]

Relativiteitsvereiste in de Algemene Wet Bestuursrecht

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) in werking getreden. Een van de grote wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, is de invoering van het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het relativiteitsvereiste houdt in dat een besluit alleen door de bestuursrechter vernietigd kan worden indien de regel waarop een […]

Update wetswijziging inkomensafhankelijke huurprijsverhoging

In Nieuwsbrief 2/2012 schreef ik nog dat de mogelijkheid om de huurprijzen van niet geliberaliseerde woningen per 1 juli 2012 met 5% extra te verhogen van tafel was. Door een uitspraak van de rechter mocht de Belastingdienst de daartoe benodigde inkomensgegevens van huurders nog niet aan verhuurders verstrekken vanwege het nog ontbreken van een wettelijke […]

Overgang van onderneming: Hoge Raad doet uitspraak in Albron-zaak

Vrijdag 5 april 2013 wees de Hoge Raad in de arbeidsrechtpraktijk het langverwachte arrest in wat genoemd wordt de Albron-zaak. De Hoge Raad oordeelt acht jaar nadat Heineken haar cateringactiviteiten uitbesteedde aan Albron dat sprake is van een overgang van onderneming met betrekking tot deze uitbesteding. Dat de werknemers formeel geen arbeidsovereenkomst hadden met de […]