Nieuws

Private aanbesteders opgelet!

Als bedrijven een aanbesteding houden, hebben zij grote vrijheid hoe zij die inrichten. In de rechtspraak werd wel aangenomen dat de aanbestedingsbeginselen (gelijke behandeling en transparantie) altijd gelden, maar de Hoge Raad heeft op 3 mei 2013 in het KLM-arrest aangegeven dat deze beginselen contractueel kunnen worden uitgesloten. Voor de reikwijdte van bovenstaand arrest is […]

Zorgvastgoed tijdelijk verhuren, lang leve de Leegstandwet? (Powerpointpresentatie seminar)

Transport van afval – Eigendom van afvalstoffen

Lees meer