september 2013 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Erfgenamen van overleden werknemer hebben geen recht op ontbindingsvergoeding

In de loop van het jaar 2009 hebben de werknemer en werkgever in deze zaak overeenstemming bereikt over de beëindiging van het dienstverband tegen 1 april 2010 met een vergoeding van € 65.952,- bruto. Vervolgens hebben partijen de kantonrechter (pro forma) verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In verband met de (fictieve) opzegtermijn van 6 maanden […]

Update: Handhaving van intellectueel eigendomsrecht door de douane.

Auteur: mr. A.J. Gieske. Houders van merken, octrooien, auteursrechten en andere rechten van Intellectuele Eigendom (‘IE-rechten’) werken vaak succesvol samen met de douane om inbreukmakende artikelen van de Europese markt te weren. Nu al houden de douaneambtenaren in de EU jaarlijks meer dan 115 miljoen artikelen tegen waarvan zij vermoeden dat ze inbreuk maken. In […]

Lees meer

Pensioenontslag bij 65 vernietigbaar

In 37 procent van de pensioenontslagbedingen wordt verwezen naar de leeftijd van 65 zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van SZW. Tot voor kort leverde een dergelijk statisch pensioenontslagbeding geen problemen op, omdat 65 de AOW-gerechtigde leeftijd was. Echter, als gevolg van nieuwe wetgeving komt de AOW-gerechtigde leeftijd steeds iets hoger te liggen. Hierdoor […]