Nieuws

Wat als de nieuw manager disfunctioneert?

Bij het aannemen van personeel loopt de werkgever het risico dat de nieuwe werknemer niet voldoet aan de verwachtingen. Dit kan problemen opleveren, zeker wanneer de proeftijd is verstreken en de werknemer direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gekregen. In de hierna volgende zaak heeft de werkgever een (top)manager laten overkomen uit Zwitserland en […]

Noot bij Stokke-arresten Hoge Raad 2013

HR 22 februari 2013 (Stokke/H3), LJN BY1529HR 12 april 2013 (Hauck/Stokke), LJN BY1533HR 12 april 2013 (Stokke/Fikszo), LJN BY1532 De Hoge Raad zet in een drietal arresten die betrekking hebben op dezelfde Tripp Trapp kinderstoel, uiteen hoe de inbreukvraag moet worden beoordeeld. Daarnaast wordt de daarmee verband houdende kwestie behandeld hoe moet worden uitgemaakt wat […]