Nieuws

Schuldbekentenis van werknemer levert geen bewijs op

Met enige regelmaat komt het voor dat werknemers (in meer of mindere mate) onder druk worden gezet om een verklaring af te leggen, bijvoorbeeld om in te stemmen met ontslag of versobering van de arbeidsvoorwaarden. Vanwege de ondergeschikte positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever kan de werknemer onder bepaalde omstandigheden terug komen […]