Vastgoed Advocaat: ‘Negatief effect van online shoppen op vraag naar winkelruimte biedt ook kansen’

Uit een onderzoek van Droogh Trommelen en Partners blijkt dat online retail zal leiden tot een afnemende vraag naar vierkante meters fysieke winkels. Om de afname te berekenen werd een branchegevoelig effectenmodel gemaakt.

Volgens Sander Hartog, Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten en gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht, kunnen uit het onderzoek ook kansen en mogelijkheden worden gehaald voor ontwikkelaren en pandeigenaren. Zo blijkt dat bepaalde branches veel minder concurrentie ondervinden van online shoppen (voedings- en genotsmiddelen) en is er een groeiende behoefte aan afhaalpunten, die gelokaliseerd zouden kunnen worden in de binnensteden. Afhaalpunten voor producten die bij internetwinkels zijn besteld, worden in de visie namelijk beschouwd als een vorm van detailhandel. Afhaalpunten horen daarom volgens de visie in bestaande winkelgebieden thuis en niet op bedrijventerreinen of in andere niet-winkellocaties.

Vastgoed advocaat als gesprekspartner?

Sander Hartog vervolgt: “Ontwikkelaren en feitelijk de hele bouwketen moet goed kennis nemen van dit soort ontwikkelingen en haar initiatieven daarop richten. Vraaggestuurd bouwen en ontwikkelen betekent niet alleen dat er direct een eindgebruiker wordt gezocht, maar ook dat er initiatieven worden ontplooit waar behoefte aan bestaat of op korte termijn behoefte aan zal bestaan.

‘Wij kennen de plaatselijke markt en zijn zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen op vastgoed gebied. We zijn dan ook graag gesprekspartner bij bredere vraagstukken op het gebied van onroerend goed. Met gebruikmaking van ons netwerk kunnen we de kansen en mogelijkheden analyseren en dit vervolgens op een juiste manier inzetten en begeleiden voor projectontwikkelaars, architecten, beleggers en pand eigenaren.’

Kom langs voor een gratis kennismakingsgesprek. Mail de partner van onze Alkmaarse vestiging voor een afspraak:
Sander Hartog, vastgoed en bouwrecht advocaat, s.hartog@vandiepen.com