Nieuws

Axel Hagedorn en Gerard Pfann: Duitsland bewijst dat soepeler ontslagrecht leidt tot meer banen

De Nederlandse arbeidsmarkt is vastgeroest. De werkloosheid is in december 2013 verder gestegen en het aantal faillissementen neemt weer toe. Het sociaal akkoord voorziet in beperkte hervormingen, maar zorgt niet voor structurele verbeteringen in de vraag naar arbeid. Wij stellen voor om over de grens te kijken, naar onze oosterburen, en wel naar de vergaande […]

Lees meer

Digitaal contracteren – Casus Nederlandse Energie Maatschappij

Uitspraak van 14 januari 2014 van de rechtbank Overijssel (1) Casus Nederlandse Energie Maatschappij Een consument sluit via de website van de Nederlandse Energiemaatschappij (hierna: “NEM”) een contract voor de levering van energie. De consument is akkoord gegaan met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De aanmelding is door de NEM per post bevestigd. […]

Vrije advocaatkeuze, das opgelost?

Eind vorig jaar was de verzekeringswereld in rep en roer. Volgens het Europese Hof heeft iedereen met een rechtsbijstandverzekering de vrije keuze om een advocaat te kiezen. ‘Das opgelost’ zou je denken. Tot deze uitspraak meende men dat het alleen ging om procedures waarbij een advocaat verplicht was. Vaststaat nu, dat het ook gaat om […]

Srebrenica en de immuniteit van de Verenigde Naties: Een repliek

Immuniteit van jurisdictie van de Verenigde Naties (VN) In september jl. verscheen een uitgebreid artikel waarin de auteur zijn visie gaf over de uitspraken tot en met de Hoge Raad in de zaak van de Moeders van Srebrenica tegen de Staat der Nederlanden (‘Staat’) en de Verenigde Naties (‘VN’) (2). De auteur merkt terecht op […]

Lees meer