Nieuws

Toeslag ook verschuldigd tijdens ziekte van werknemer

Het loon van werknemers bestaat regelmatig uit meer dan alleen het basissalaris. Dit kan onduidelijkheid geven wanneer de werknemer arbeidsongeschikt raakt. Immers, moet de toeslag, bonus of provisie nu wel of niet worden doorbetaald? In de hierna volgende zaak heeft de werkgever ten onrechte de betaling van de toeslag stop gezet. Daarnaast heeft deze werkgever […]

Een gewaarschuwd projectontwikkelaar telt voor twee

Mededelingen en principebesluiten leiden niet tot een overeenkomst In een op 10 april 2014 gepubliceerde zaak wordt opnieuw bevestigd hoe belangrijk het is dat – in dit geval: projectontwikkelaar Hoogewerf BV – met de juiste daartoe bevoegde (rechts)personen afspraken worden gemaakt en deze afspraken ook worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Mededelingen van (onbevoegde) ambtenaren […]

Nieuwsflits: wijzigingen in het arbeidsrecht

Op 1 januari 2015 worden zeer waarschijnlijk de eerste veranderingen in het arbeidsrecht doorgevoerd van het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Het betreffen veranderingen ter versterking van de positie van flexwerkers. De aanpassingen zien op (1) de aanzegplicht, (2) het proeftijd- en non-concurrentiebeding en (3) oproep- en uitzendovereenkomsten. Hieronder worden deze onderwerpen achtereenvolgens besproken. Bij alle […]

Illegaal downloaden “kan niet worden gedoogd”

HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ACI Adam c.s. / Stichting Thuiskopie Een wettelijke regeling die het kopiëren (ofwel: ‘downloaden’) voor privégebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal toestaat, ongeacht of al of niet sprake is van downloaden uit illegale bron, is in strijd met Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof van Justitie […]

Lees meer

Aansprakelijkheid voor ongevallen met honden in de lift