Nieuws

Loop geen onnodig risico…

‘Lees de Financiële Bijsluiter. Daar in staat dat het risico van dit product zeer groot is’. Had de bank dit destijds duidelijk vermeld, dan had de rechtbank Den Bosch eind maart 2014 Rabobank mogelijk niet veroordeeld tot het betalen van een fikse schadevergoeding. Oordeel rechtbank De rechtbank oordeelde dat een bank ook een bijzondere zorgplicht […]

Juridische topsport: aanhaken bij het WK voetbal

De aftrap van het WK Brazilië 2014 nadert. Naast het veld wordt gestreden om de gunst van de consument. Daarbij is sprake van een juridische wedloop tussen enerzijds de Wereldvoetbalbond FIFA en haar sponsors en anderzijds de niet-sponsors die op de aandacht voor dit evenement zullen willen aanhaken, in het bijzonder door ‘ambush marketing’. De […]

Lees meer

Verlagen reiskosten na overgang van onderneming

Wanneer personeel in het kader van een overgang van onderneming overgaat van de ene werkgever (de vervreemder) naar de andere werkgever (de verkrijger), wordt de verkrijger veelal geconfronteerd met verschillende arbeidsvoorwaarden binnen zijn organisatie. Dit geeft extra (administratieve) lasten voor de verkrijger en de ongelijkheid in de arbeidsvoorwaarden kan leiden tot ‘scheve gezichten’ onder het […]

AZ niet naar de Westrand in Alkmaar; een gemiste kans voor mediation

Mediation komt in Nederland maar moeizaam van de grond. Mijns inziens ten onrechte. De casus van AZ en de Westrand laat duidelijk de voordelen van mediation zien ten opzichte van een juridische procedure. Wat is mediation? Mediation is een alternatieve manier om geschillen te beslechten. Niet door een rechter of een arbiter, maar door partijen […]

Lees meer

Kan een projectontwikkelaar onder een verliesgevend project uit?

Projectontwikkeling is ondernemen. En ondernemen betekent risico lopen. Nu de meeste risico’s onverzekerbaar zijn, doet een projectontwikkelaar er verstandig aan (potentiële) risico’s in kaart te brengen bij de ontwikkeling van een bepaald project. Het is zaak deze risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten c.q. te beperken in bijvoorbeeld een samenwerkings- en/of ontwikkelingsovereenkomst, omdat de wet […]

Werkgever dient opleidingskosten binnen tweede spoor te betalen

Als een zieke werknemer zijn eigen arbeid niet meer kan verrichten en in het bedrijf van zijn werkgever ook geen andere passende arbeid voorhanden is, dient de werkgever voor de zieke werknemer op zoek te gaan naar passende arbeid bij een andere werkgever. In de navolgende zaak rijst de vraag of de werkgever in het […]

Deskundigenoordeel UWV voor rekening werknemer

Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan de werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een zogenaamde second opinion en vaak een efficiënte manier om een meningsverschil over de re-integratie te beslechten. Wachten met deskundigenoordeel UWV komt voor rekening van werknemer Het […]

Nieuwe winkeleigenaar met renovatieplannen staat niet machteloos tegenover huurder

Huurders van winkelruimten weten zich beschermd tegen nieuwe verhuurders die de panden willen renoveren of herontwikkelen. Zo geldt er een verplichte wachttijd van drie jaar bij het opzeggen van de huurovereenkomst wanneer de ‘opvolgende’ verhuurder met renovatieplannen het pand opeist wegens eigen gebruik. Geldt de wachttijd ook bij huurovereenkomsten met een huurperiode van eenmaal tien […]

Recht op doorbetaling loon na cosmetische ingreep?

Onlangs liet een werkgever mij weten dat steeds meer van zijn werknemers plastische chirurgie ondergaan om ‘mooier’ te worden en dat een dergelijke operatie nog al eens tot arbeidsongeschiktheid leidt. Deze werkgever vroeg mij of het loon van de geopereerde werknemer moet worden doorbetaald, of dat in deze gevallen geldt ‘wie mooi wil zijn moet […]