Loop geen onnodig risico…

‘Lees de Financiële Bijsluiter. Daar in staat dat het risico van dit product zeer groot is’. Had de bank dit destijds duidelijk vermeld, dan had de rechtbank Den Bosch eind maart 2014 Rabobank mogelijk niet veroordeeld tot het betalen van een fikse schadevergoeding.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde dat een bank ook een bijzondere zorgplicht in acht moet nemen bij het adviseren van renteswaps aan het MKB. Men had de betreffende ondernemer uitdrukkelijk op de risico’s en de werking van de renteswap moeten wijzen. De rechtbank Den Bosch werd in zijn oordeel eerder gesteund door de AFM. De AFM constateerde in september namelijk dat banken tekort hebben geschoten in de dienstverlening bij de verkoop van derivaten aan het MKB.

‘Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening’

Iedereen – ondergetekende inclusief – ging ervan uit dat dit ‘verkennend onderzoek’ opgevolgd zou worden door een vernietigend rapport, zoals de AFM dit eerder ook publiceerde in de aandelenlease- en woekerpolisaffaire. We kregen echter niet meer dan een paar (algemene) handvatten voor een verbetertraject opgenomen in de veelbesproken ‘Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening’. Veelbesproken omdat bijna iedereen er verbolgen over is dat de AFM geen verdere positie durft te bepalen.

De AFM geeft later wel aan de banken te vragen om herstelacties te doen “indien er sprake was van onvoldoende dienstverlening bij de verkoop van rentederivaten aan het MKB”, maar dit is (te) algemeen verwoord en komt feitelijk als mosterd na de maaltijd. Net als in de aandelenlease- en woekerpolisaffaire geven deze aanbevelingen de banken de ruimte om zich verder te positioneren. De druk bij ondernemers die veelal in zwaar weer verkeren en vaak ook nog bij de afdeling ‘Bijzonder beheer’ zijn ondergebracht, wordt alsmaar groter. Gelukkig hebben ze met de eerdergenoemde uitspraak nog meer munitie om terug te slaan.

Dit artikel is geschreven door de sectie Financieel Recht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam. Het verscheen eerder op In Finance.