Nieuws

Transport van Afval – Retourproduct is niet altijd afvalstof

Lees meer

Oproep tot werkhervatting na mislukte onderhandelingen over beeindiging van arbeidsovereenkomst doorzien als pressiemiddel

Het niet verschijnen van werknemer is geen grond voor ontslag op staande voet Ontslag op staande voet wegens niet verschijnen Werknemer is sinds 1 september 2011 in dienst van Dekortex en is werkzaam in de functie Sales Manager. Werknemer is op 16 januari 2012 op non-actief gesteld en Dekortex heeft laten weten de arbeidsovereenkomst te […]

Onduidelijke opzegtermijn voor werkgever leidt tot vernietiging opzegbeding

Op 11 maart 2014 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten over de vraag of de verlenging van de opzegtermijn van een werknemer zonder uitlating over de opzegtermijn van werkgever leidt tot vernietiging van een opzegbeding. Voor werknemers geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn voor werkgevers is in geval van een dienstverband korter […]

Zieke werknemer heeft bij uitbetaling vakantiedagen recht op volledig loon

Op 7 maart 2014 heeft de rechtbank Rotterdam zich uitgelaten over de vraag of bij de uitbetaling van vakantiedagen aan het einde van een dienstverband, in het geval dat de werknemer ziek is, moet worden uitgegaan van 100 % of 70 % van het bedongen loon. Volgens de kantonrechter dient een zieke werknemer tijdens vakanties […]

Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig in verband met weigeren vakantie

Op 20 mei 2014 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat werkgever geen dringende reden voor ontslag op staande voet had en in strijd handelde met artikel 7:638 BW. Uit artikel 7:638 BW volgt dat de werkgever werknemer elk jaar in de gelegenheid moet stellen om vakantie […]

Ontslag met onmiddellijke ingang van bestuurder leidt tot schadeplichtigheid werkgever en verval van concurrentiebeding

(Gerechtshof Amsterdam, 4 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:650) Werknemer is in maart 2007 in dienst getreden bij Dehaco. In november 2009 is werknemer benoemd tot (enig) statutair bestuurder van Dehaco. Op 24 december 2012 heeft een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaatsgevonden. Partijen hebben ieder een eigen lezing van wat tijdens de AVA is voorgevallen. Van het […]

Holding bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor management fee betalingen werkmaatschappij bij faillissement

In een recente uitspraak van de Hoge Raad (23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204) is uitgemaakt dat een bestuurder-aandeelhouder van de holding, die op haar beurt bestuurder/aandeelhouder was van de werkmaatschappij, persoonlijk aansprakelijk is voor de vlak voor faillissement uitgekeerde management fees aan de holding, die bij de werkmaatschappij achterstallig waren. Dit is een bijzondere uitspraak, omdat […]

Lees meer

Vergoeding niet-genoten vakantiedagen bij overlijden medewerker

Op 12 juni 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat nabestaanden recht hebben op vergoeding van niet-genoten vakantiedagen bij het overlijden van een werknemer. In Nederland oordeelden kantonrechters daarover nog verschillend. Met de uitspraak van het Hof van Justitie is er nu een duidelijke lijn gecreëerd voor dergelijke vorderingen. Het […]