Nieuws

Onderverhuur woning aan toeristen. Mag dat (wel)?

Onderverhuur van woningen via websites zoals airbnb, Wimdu of Ownersdirect.com is “hot and happening”. Veel eigenaars dan wel huurders gaan hiertoe over omdat er betrekkelijk eenvoudig (veel) geld mee kan worden verdiend. Zo vertelde een vriend mij onlangs heel enthousiast dat hij zijn woning voor 10 dagen aan zes Grieken had verhuurd tegen € 250,– […]

Loonvordering werknemer na ontslag op staande voet in appel afgewezen

Belang van handhaving beleid door werkgever helder en werknemer was bekend met strikte naleving en voldoet daar desalniettemin niet aan. Het ontslag is ondanks het tijdsverloop na de geconstateerde overtreding onverwijld verleend (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2856). Ontslag op staande voet Werknemer (54 jaar) is vanaf 1 december 2007 in dienst bij Intertaste (voedingsmiddelenindustrie) […]

Wat is de toegevoegde waarde van de sociale media clausule bij huwelijk of samenleven?

Door Netwerk Notarissen is op 25 september 2014 een sociale media clausule voor (ex-)partners geïntroduceerd. Uit het nieuwsbericht blijkt dat in een dergelijke sociale media clausule afspraken worden vastgelegd over wat er na de scheiding wel en niet via de sociale media kanalen gedeeld mag worden. Een dergelijke clausule zou niet alleen vastgelegd kunnen worden […]

Werkgever moet toegezegd verbetertraject nakomen

Als het functioneren van een werknemer onvoldoende is, zal de werkgever een verbetertraject moeten opstarten. Wanneer tijdens het traject blijkt dat het functioneren naar alle waarschijnlijkheid niet zal verbeteren, kan de werkgever het traject niet tussentijds stop zetten. In de navolgende zaak besluit de werkgever het verbetertraject toch tussentijds te beëindigen en dient een ontbindingsverzoek […]

Vordering werkneemster op grond van onterecht ontslag tijdens proeftijd verjaard

Een beroep op onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW in verband met de lange verjaringstermijn slaagt niet omdat de omstandigheden van het ontslag (schending van een arbeidsrechtelijke norm) niet zonder meer leiden tot misbruik van recht. (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 mei 2014, ECLI:GHSHE:2014:1256) Ziekte tijdens proeftijd Werkneemster is op 14 april 2008 voor bepaalde duur van […]

Re-integratie: hoe het niet moet

De re-integratie van zieke werknemers is een lastig traject. Echter, zolang de werkgever zich goed laat begeleiden door de bedrijfsarts en tijdig de hulp van het UWV inschakelt wanneer er onduidelijkheden/problemen zijn, kan er weinig fout gaan. In de navolgende zaak trekt de werkgever echter zijn eigen plan en dan gaat het goed fout. Feiten […]

Initiatief wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 14 juli 2014 hebben de Tweede Kamerleden Recourt (PVDA), Van Oosten (VVD) en Berndsen-Jansen (D66) een initiatief wetsvoorstel ingediend om te komen tot een beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Naar het oordeel van de initiatiefnemers sluit het voorstel aan bij hetgeen de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt. Als wenselijk zou […]

Fiche d’informations sur les changements dans le droit du travail néerlandais

Le législateur néerlandais prévoit une réforme substantielle du droit du travail néerlandais. L’entrée en vigueur de la première tranche est prévue pour le 1er janvier 2015. La deuxième tranche prendra effet au 1er juillet 2015, et une troisième tranche entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Les réformes prévues au 1er janvier 2015 portent sur […]

Ontslag statutair bestuurder rechtsgeldig door bekrachtiging tijdens vergadering met aanwezigheid van het geheel geplaatste kapitaal

Werknemer is op 1 september 2010 in dienst getreden van 4 Textiles op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de functie van statutair bestuurder. 4 Textiles is een onderneming die zich bezighoudt met het beheren van websites. Fresh Ideas Holding BV is enig aandeelhouder van 4 Textiles. Ontslag statutair bestuurder Op 2 april 2011 heeft […]

Uitspraak in zaak Apple’s flagshipstore – Winkelinrichting als merk

Een tekening van een winkelinterieur is geschikt als merk, zo heeft de hoogste Europese merkenrechter beslist met betrekking tot het interieur van Apple’s flagshipstore (HvJEU 10 juli 2014, C-421/13, Apple/DPMA). Voor een succesvolle inschrijving is wel nog nodig dat het interieur opvallend anders of zeer bekend is. Niettemin kunnen met name bijzonder ingerichte speciaalzaken en […]

Lees meer