Loonvordering werknemer na ontslag op staande voet in appel afgewezen

Belang van handhaving beleid door werkgever helder en werknemer was bekend met strikte naleving en voldoet daar desalniettemin niet aan. Het ontslag is ondanks het tijdsverloop na de geconstateerde overtreding onverwijld verleend (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2856).

Ontslag op staande voet

Werknemer (54 jaar) is vanaf 1 december 2007 in dienst bij Intertaste (voedingsmiddelenindustrie) als ‘proces operator’. In juni 2013 heeft Intertaste geconstateerd dat werknemer tijdens zijn dienst geen gegevens in het HAI-registratiesysteem had ingevuld. Werknemer ontving een waarschuwing. In juli heeft Intertaste geconstateerd dat werknemer in mei en maart bij meerdere controles foutieve informatie had genoteerd. Werknemer ontving daarvoor een laatste officiële waarschuwing. Op 5 augustus 2013 is een collega van werknemer op staande voet ontslagen nadat hij (wederom) geen controles had uitgevoerd en meetwaardes niet naar waarheid had ingevuld. Op vrijdag 16 augustus 2013 heeft werknemer in geen controles uitgevoerd en in het systeem geregistreerd dat hij de testen wel, met goed resultaat, had uitgevoerd. Werknemer is geschorst. Maandag heeft Intertaste geprobeerd telefonisch contact te krijgen met werknemer. Intertaste heeft werknemer per e-mail uitgenodigd voor een gesprek op 20 augustus 2013. Werknemer is niet verschenen. Diezelfde dag is hij op staande voet ontslagen.

Vertrouwensbreuk

De vordering van werknemer, doorbetaling van salaris, is bij kort gedingvonnis van 30 oktober 2014 toegewezen. Het ontbindingsverzoek van Intertaste is op de subsidiaire grondslag, wijziging van omstandigheden, toegewezen met ingang van 1 november 2013 zonder vergoeding. Het hof oordeelt dat Intertaste genoegzaam heeft toegelicht dat zij zwaarwegende redenen heeft om haar bedrijfsbeleid ten aanzien van de voorgeschreven controles strikt te handhaven. Werknemer was van dat bedrijfsbeleid en de strikte handhaving op de hoogte. Werknemer heeft door in strijd met die voorschriften te handelen aanleiding gegeven tot een vertrouwensbreuk. De gevolgen die dit ontslag voor werknemer heeft, doen niet af aan de gerechtvaardigdheid daarvan, gelet op de ernst van de werknemer verweten gedraging, de daaruit voortgevloeide vertrouwensbreuk met Intertaste en het belang van Intertaste bij de handhaving van haar met de voedselveiligheid verbonden bedrijfsbeleid. Anders dan werknemer heeft aangevoerd, is het ontslag onverwijld gegeven. Het bestreden vonnis wordt vernietigd.

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef en het verscheen als signalering ook in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 5, 2014.