oktober 2014 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Dagvaarden in kort geding: waar let een voorzieningenrechter op bij het treffen van een voorlopige voorziening?

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan een partij een onmiddellijke voorziening eisen bij de daartoe bevoegde voorzieningenrechter. De afdeling kort geding is een apart hiervoor ingericht specialisme binnen de zogenoemde civiele sector bij rechtbanken. In afwijking van de reguliere bodemprocedure is een zelfstandige procedure in kort geding niet met dezelfde waarborgen omkleed. […]

Aansprakelijkheid van bestuurders ten opzichte van schuldeisers; “bestuurders kunnen weer iets rustiger slapen”

Op 5 september 2014 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over bestuurdersaansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers. In de zogenoemde Tulip Air-zaak ontzenuwt de Hoge Raad de gerezen onduidelijkheid en commotie die is ontstaan naar aanleiding het eerder gewezen Spaanse Villa-arrest. Ten gevolge van het Spaanse Villa-arrest is door een aantal schrijvers de suggestie gewekt […]

Afwijzing ontbindingsverzoek door onzorgvuldigheid van werkgever bij vaststellen van boventalligheid werknemer

Afwijzing ontbindingsverzoek ASR. Wijziging van functie-eisen ten gevolge van reorganisatie liggen in risicosfeer werkgever. ASR heeft niet gemotiveerd waarom werknemer door opleiding en begeleiding niet binnen redelijke tijd geschikt zal zijn voor de gewijzigde functie (ktr. Utrecht, 15 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1910). Boventallig Werknemer (geboren 1969) is sinds 2000 in dient van ASR. Laatstelijk was hij […]

Is de curator in een faillissement een betrouwbare handelspartner? Misbruik toestemming Rechter-commissaris

In een recentelijk gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (25 maart 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:891) is uitgemaakt dat het een curator niet vrij staat een deal te sluiten met een latere koper indien hij reeds overeenstemming heeft bereikt over de voorwaarden van een verkoop aan een eerdere koper. Zodra een faillissement wordt uitgesproken, is de aangestelde […]

Vergelijkende reclame: do’s and don’ts

Stel: u vindt uw product beter dan dat van de concurrent; of u wilt duidelijk maken dat u dezelfde kwaliteit biedt voor minder geld. Mag u dan een advertentie plaatsen waarin uw product – uiteraard in gunstige zin – wordt vergeleken met dat van de concurrent? Het korte antwoord luidt: ja, dat mag. Het lange […]

Doorwerken na ontslagname, geen nieuwe arbeidsovereenkomst

In de navolgende zaak heeft de werknemer ontslag genomen, maar is hij desondanks blijven doorwerken. De vraag rijst nu of het doorwerken ertoe heeft geleid dat de opgezegde arbeidsovereenkomst is blijven bestaan. Feiten en omstandigheden arbeidsconflict Werknemer is per 1 april 2004 bij Werkgever in dienst getreden als controller. Per 1 januari 2010 is Werknemer […]

Privacybelang: Prinses Amalia is niet vogelvrij

Nieuwe Revu heeft onrechtmatig gehandeld door foto’s te publiceren van een hockeyende prinses Amalia. Zo oordeelt de Rechtbank Amsterdam in een vonnis dat op 2 juli werd gewezen. Volgens de rechter weegt het privacybelang van prinses Amalia in dit geval zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting van Nieuwe Revu. Daarbij was doorslaggevend dat […]

Verwijderd worden uit de Google zoekresultaten; recht om vergeten te worden bestaat niet

Het recht om vergeten te worden bestaat niet. En zeker niet voor degenen die daaraan het meest behoefte hebben. Het levende bewijs vormt de man die de zaak aanspande tegen Google Inc. die heeft geleid tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over ‘het recht om vergeten te worden’ op internet. Ondanks het […]

Fatsoen heeft volgens de Reclame Code Commissie geen jaren 50-smaak

Wellicht tot frustratie van de Katholieke Kerk is de Reclame Code Commissie in Nederland de enige instantie die met gezag mag oordelen over fatsoen en goede smaak. Volgens de Nederlandse Reclame Code moet reclame vallen binnen de grenzen van de wet, waarheid, goede smaak en fatsoen. Daarbij gaat het niet zomaar om goede smaak en […]

Ontslag op staande voet wegens het wegblijven op een werkdag in hoger beroep niet rechtsgeldig

Ontslag op staande voet wegens het wegblijven op een werkdag wordt in hoger beroep niet rechtsgeldig geoordeeld omdat werkgever in strijd handelde met de regels van het vaststellen van vakantiedagen ex artikel 7:638 BW. (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 mei 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:1334) Ontslag op staande voet Werknemer heeft op 25 september 2013 verzocht om vakantie van 23 […]