Afwijzing ontbindingsverzoek door onzorgvuldigheid van werkgever bij vaststellen van boventalligheid werknemer

Afwijzing ontbindingsverzoek ASR. Wijziging van functie-eisen ten gevolge van reorganisatie liggen in risicosfeer werkgever. ASR heeft niet gemotiveerd waarom werknemer door opleiding en begeleiding niet binnen redelijke tijd geschikt zal zijn voor de gewijzigde functie (ktr. Utrecht, 15 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1910).

Boventallig

Werknemer (geboren 1969) is sinds 2000 in dient van ASR. Laatstelijk was hij werkzaam als Medewerker Debiteurenbeheer Frontoffice. Werknemer is in juni 2014 arbeidsongeschikt geraakt. Per 23 september 2013 wordt hij boventallig verklaard. ASR reorganiseert en verzoekt ontbinding onder toekenning van een vergoeding zoals vastgelegd in het Sociaal Plan. De kantonrechter overweegt dat in het Sociaal Plan is bepaald dat een werknemer als boventallig wordt aangemerkt indien hij naar het oordeel van de werkgever redelijkerwijs niet binnen een termijn van zes maanden kan voldoen aan de te stellen eisen aan de gewijzigde functie. De beoordeling of werknemer kan voldoen aan de sterk gewijzigde functie van Medewerker Incasso ligt bij ASR.

Onzorgvuldigheid werkgever

De beoordeling van de geschiktheid van werknemer voor de functie van Medewerker Incasso vond plaats conform Sociaal Plan. Vervolgens dient in het kader van de beoordeling van het besluit van ASR getoetst te worden of dat besluit inhoudelijk de relevante toets kan doorstaan. De verandering van functie-eisen ligt in de risicosfeer ligt van de werkgever. Zodoende mag van een zorgvuldig werkgever worden verwacht dat zij de werknemer een opleiding en begeleiding aanbiedt, zodat hij binnen redelijke tijd aan de veranderde functie-eisen kan voldoen. ASR heeft geen objectieve en verifieerbare feiten gesteld waarom redelijkerwijs niet van haar gevergd kon worden om werknemer opleiding en begeleiding aan te bieden zodat hij binnen redelijke tijd zou kunnen voldoen aan de zwaardere functie-eisen. ASR handelt hierdoor in strijd met haar verplichting als goed werkgever. Bovendien heeft ASR werknemer reeds op 24 november 2011 meegedeeld dat hij niet geschikt zal zijn voor de functie van Medewerker Incasso en heeft hem vervolgens op 27 augustus 2013 meegedeeld dat hij boventallig is. Het is niet begrijpelijk dat de vaststelling van de boventalligheid is gebaseerd op een beoordeling die bijna twee jaar oud is. Het verzoek wordt afgewezen.

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef en het verscheen als signalering ook in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 5, 2014