november 2014 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Ruikend naar alcohol op het werk verschijnen geen grond voor ontslag op staande voet

De sanctie op het gedrag is niet duidelijk in het bedrijfsbeleid, bovendien wegen omstandigheden mee. Werknemer is bij BOYS in dienst als warehouseman. Onderdeel van zijn werkzaamheden is op de werf rijden met een vorkheftruck. Binnen BOYS -en de Allseas Groep waar BOYS toe behoort- gelden verschillende reglementen, waaronder de ‘corporate drug and alcohol policy’. […]

Transport van Afval – Hoe eerlijk handelt de overheid op de private afvalmarkt?

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens het wegblijven op een werkdag in hoger beroep niet rechtsgeldig

Ontslag op staande voet wegens het wegblijven op een werkdag wordt in hoger beroep niet rechtsgeldig geoordeeld omdat werkgever in strijd handelde met de regels van het vaststellen van vakantiedagen ex artikel 7:638 BW. (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 mei 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:1334) Ontslag op staande voet Werknemer heeft op 25 september 2013 verzocht om vakantie van 23 […]

Illegale onderhuur; kan de verhuurder aanspraak maken op de uit onderhuur verkregen winst?

Illegale onderhuur is aan de orde van de dag. De meest actuele variant van illegale onderhuur is die waar de huurwoningen zonder toestemming van verhuurder via Air BnB, Windmu of Owners Direct worden aangeboden. Zie ook het artikel Onderverhuur woning aan toeristen, mag dat wel?. De meer traditionele vorm van illegale onderhuur is die waar […]

Re-integreren in Suriname of Nederland?

In de navolgende zaak is de werknemer gedetacheerd in Suriname en aldaar arbeidsongeschikt geraakt. De vraag rijst vervolgens of de werknemer verplicht kan worden om in Nederland te re-integreren. Feiten en omstandigheden Werknemer is per 12 april 2010 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Werkgever in de functie van hoofduitvoerder waterbouw. Partijen hadden daartoe […]

Verklaring werknemer gericht op ontslagname dient zware toets te ondergaan

Een werknemer dient in de gelegenheid te worden gesteld terug te komen op verklaring; “als de betaling elke keer te laat plaatsvindt, neem ik ontslag” volstaat als zodanig niet als ontslagname Werkgever, VOF, komt in beroep tegen het oordeel van de voorzieningenrechter. VOF is gericht op het verlenen van thuiszorg. Werkneemster is op 5 maart […]

Verjaring en stuiting van de schadevergoedingsvordering uit hoofde van bestuursaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft op 14 november 2014 een arrest gewezen over de verjaring van vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Twee punten met betrekking tot verjaring komen aan de orde. Ten eerste bevestigt de Hoge Raad vaste rechtspraak met betrekking tot de aanvang van de verjaringstermijn. Een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid verjaart […]

Payrolling en de Wet werk en zekerheid

In de gebruikelijke vorm van payrolling werft en selecteert een ondernemer een werknemer. Vervolgens neemt een payrollbedrijf deze werknemer in dienst en stelt het payrollbedrijf de werknemer ter beschikking aan de ondernemer (de zogenaamde inlener). De werknemer verricht zijn feitelijke arbeid bij de inlener, maar heeft alleen een schriftelijke ‘arbeidsovereenkomst’ met het payrollbedrijf. Kritische blik […]

Hoge Raad: Beslag op vakantiegeld beperkt

Op 31 oktober 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet mogelijk is om beslag te leggen op het vakantiegeld, indien het maandelijkse inkomen van de schuldenaar onder de beslagvrije voet blijft. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de onduidelijkheid die jarenlang over dit onderwerp heeft bestaan. Derdenbeslag op uitkering Door de […]

Het merk van een concurrent gebruiken voor Google AdWords. Mag dat?

Een website kan nog zo wervend zijn, maar als hij op de tiende pagina eindigt in de zoekresultaten van Google, is alle moeite voor niets. Sommige bedrijven zoeken daarom de technische en juridische grenzen op en proberen mee te liften op de bekendheid van het merk van een ander. Hoever mag u gaan om ten […]