december 2014 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Tijd rijp voor herziening van beleid renteswaps

Amsterdam, 27 december 2014 De tijd is gekomen voor revisie van het renteswapbeleid bij de overheid. In haar column ‘Reputatie reparatie’ vestigde Annemarie van Gaal onlangs de aandacht op de renteswapproblematiek binnen het midden- en kleinbedrijf (FD 9 december). Zij schreef dat vrijwel geen ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) wist wat de gevolgen […]

Verschillen en overeenkomsten tussen verhuurvormen ‘Airbnb’ en ‘Bed & Breakfast’

Met de enorme groei in het aantal aanbieders van kleinschalige accommodaties (met name door de komst van Airbnb) is er steeds meer aandacht voor de juridische aspecten van verhuur. Vanuit de gemeente, maar ook vanuit bijvoorbeeld verhuurders, VVE’s, hypotheekverstrekkers en verzekeraars. De sectie Vastgoed en Huurrecht van vestiging Amsterdam gaf in dat kader een lezing aan […]

Ontbinding arbeidsovereenkomst van werknemer met morbide obesitas toegekend; overgewicht belemmerde functioneren

Werknemer is sinds 1981 in dienst van KDC (gespecialiseerd kinderdagcentrum) als groepsleider. Vanaf 2007 is het overgewicht van werknemer herhaaldelijk onderwerp van gesprek. In 2012 is afgesproken dat werknemer een plan van aanpak maakt om af te vallen omdat zijn functioneren wordt belemmerd door zijn overgewicht. KDC heeft hem hierbij professionele begeleiding aangeboden. Morbide obesitas […]

Uitspraak Gerechtshof in arbeidsrechtzaak; Loonvorderingen ook in hoger beroep afgewezen

Loonvorderingen ook in hoger beroep afgewezen; bij werkneemster 1 na ziekmelding vanaf vakantieadres zonder verklaring ex 7:629a BW en bij werkneemster 2 die niet kan aantonen dat een arbeidsovereenkomst tot stand kwam. Ontslag wegens ongeoorloofde afwezigheid Werkneemster 1 is in dienst van een tandartsenpraktijk, werkneemster 2 liep er stage. In eerste aanleg zijn hun vorderingen […]

Heeft Onno Hoes een zaak tegen Pownews?

Het antwoord is: ja. Powned had de camerabeelden van Hoes tijdens zijn date met ‘lok toyboy’ Robbie Hasselt, niet mogen uitzenden. Hoes kan zowel Powned als programmamakers Dominique Weesie en Rutger Castricum aanspreken, en ook Robbie Hasselt wegens zijn betrokkenheid bij de kwestie. Voor Hoes is dit grotendeels mosterd na de maaltijd. Het kwaad is […]

Afwijzing schadevergoeding wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde door verjaring

Werknemer is op 8 januari 2001 in dienst getreden van werkgever Sanitair. Werknemer is tegelzetter. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst in april 2009 met een ontslagvergunning van UWV opgezegd. Werknemer was toen 56 jaar en gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Aan de ontslagvergunning is een wederindiensttredingsvoorwaarde verbonden. Werknemer stelt dat de opzegging een onrechtmatig karakter heeft omdat Sanitair de […]

Geldig ontslag op staande voet na ongemotiveerde weigering van werknemer om mee te werken aan bloedtest

Werknemer is in dienst bij GFS als brandwacht. Werknemer dient voor tewerkstelling bij BP een bloedonderzoek te ondergaan. Werknemer heeft herhaaldelijk geweigerd aan de bloedtest mee te werken. Na drie werkdagen bij BP is werknemer op non actief gesteld. De dag erna, 29 januari, heeft hij zich ziek gemeld. Op 30 januari 2009 heeft GFS […]

Leuker kunnen we het niet maken…

Als financieel adviseur heb je het door alle nieuwe regelgeving al niet gemakkelijk en in 2015 lijkt het niet veel beter te worden. De verplichtingen nemen al maar toe. Vakbekwaamheidsstelsel Het vakbekwaamheidsstelsel is dit jaar anders ingericht. In de regelgeving wordt nu een onderscheid gemaakt tussen klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren en klantmedewerkers die […]

Schuldbekentenis werkneemster inzake diefstal kan door werkgever niet worden gebruikt als bewijs van geleden schade

Er is sprake van misbruik van omstandigheden doordat werkgever werkneemster bij de confrontatie met de ontdekking van diefstal onmiddellijk een verklaring ter ondertekening heeft voorgelegd. Werkneemster was sinds 20 oktober 2008 werkzaam als verkoopster bij V&D. In september 2010 heeft V&D een onderzoek naar werkneemster gestart omdat zij haar verdacht van diefstal. Daartoe zijn onder […]

Voor Zwarte Piet telt de ontvankelijkheid niet!

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 12 november 2014 een zeer opmerkelijke uitspraak gedaan, waarin wegens een zaaksoverstijgend maatschappelijk en juridisch belang voorbij is gegaan aan de niet-ontvankelijkheid van procespartijen. Sinterklaasintocht Vlak voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht in Amsterdam heeft de hoogste bestuursrechter geoordeeld dat de Burgemeester de evenementenvergunning voor de intocht […]

Lees meer