januari 2015 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Omzeiling ketenregeling door middel van een vaststellingsovereenkomst niet mogelijk

Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd door te oordelen dat het gelijktijdig sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaststellingsovereenkomst met een einde op termijn niet mogelijk is. Eerder oordeelde het hof Den Bosch op 30 juli 2013 nog dat dit wel mogelijk was. De Hoge Raad heeft in […]

Vestigingsmanager autobedrijf rechtsgeldig op staande voet ontslagen wegens gebruik van de zakelijke tankpas voor zijn privé-auto

Werknemer is vanaf 1 september 2003 in dienst bij Autocentrum. Eerst als autoverkoper en met ingang van 2007 als vestigingsmanager. Tot 1 oktober 2008 reed werknemer in een bedrijfsauto en tankte hij met een tankpas van Autocentrum, ongeacht of het ging om zakelijk of privégebruik van deze auto. Werknemer reed vanaf 1 oktober 2008 in […]

Opzeggingsmogelijkheid huurovereenkomsten in faillissementen geldt ook voor roerende zaken.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 januari 2015 een einde gemaakt aan de onzekerheid omtrent de toepasselijkheid van artikel 39 Faillissementswet (Fw.) op huurovereenkomsten die zien op roerende zaken. In het arrest beantwoordt de Hoge Raad de door de kantonrechter te Leeuwarden gestelde (prejudiciële) vraag of artikel 39 Fw ook geldt ten […]

Ontslag op staande voet wegens diefstal niet geldig omdat het niet onverwijld verleend is

Werknemer is sinds 1 maart 2011 in dienst van werkgever, laatstelijk in de functie van Accountmanager. Op vrijdag 6 december 2013 heeft een bespreking ten kantore van werkgever plaatsgevonden, waarbij de directeur van werkgever, diens advocaat en werknemer aanwezig waren. Tijdens deze bespreking is werknemer ermee geconfronteerd dat hij eigendommen van zijn werkgever zou hebben […]

Payrollwerknemer beter beschermd tegen ontslag

Recent schreef ik over de onzekere toekomst van payrolling onder de Wet werk en zekerheid ¹. In het Sociaal Akkoord en in de Memorie van Toelichting bij de WWZ neemt het kabinet het standpunt in dat oneigenlijk gebruik van payrolling dient te worden voorkomen. Van regelgeving was echter nog geen sprake. Minister Asscher heeft nu […]

Ontslag niet kennelijk onredelijk; werknemer betwistte bedrijfseconomische noodzaak niet voldoende en vond snel nieuw werk

Werknemer is per 1 mei 1999 in dienst getreden bij Triple P. Laatstelijk was hij werkzaam als applicatiebeheerder. Als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden is het personeelsbestand van Triple P van 247 werknemers ingekrompen tot 146 werknemers. Triple P heeft in deze reorganisatie ook voor werknemer een ontslagvergunning verkregen en heeft de arbeidsovereenkomst met ingang van […]