februari 2015 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Geven betalingsopdracht op dag faillietverklaring is onrechtmatige daad van bestuurder jegens de bank

De Rechtbank Overijssel oordeelde op 21 januari 2015 dat het geven van een betalingsopdracht door de (middellijk) bestuurder van failliet op de dag van faillietverklaring een onrechtmatige daad oplevert jegens de bank. Feitencomplex Gedaagde is bestuurder tevens enig aandeelhouder van de besloten vennootschap X BV. X BV is op haar beurt bestuurder tevens enig aandeelhouder […]

Wetsvoorstel Herziening kinderalimentatie

Op 17 februari 2015 hebben de Tweede Kamerleden Recourt (PVDA) en Van der Steur (VVD) bij de Tweede Kamer een initiatief wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van kinderalimentatie ingediend. De nieuwe wet zou het vaststellen van kinderalimentatie niet alleen simpeler maar ook eerlijker maken. De initiatiefnemers stellen de volgende wijzigingen c.q. herzieningen in de […]

Centraal Orgaan Asielzoekers mocht voormalig directeur Albayrak op non-actief stellen, ontslag niet kennelijk onredelijk

In verband met de strafrechtelijke vervolgens van Nurten Albayrak die nu (februari 2015) in de actualiteit is, brengen we de arbeidsrechtelijke zaken over haar vertrek bij het COA in herinnering. Albayrak is op 1 maart 2001 voor onbepaalde tijd bij het COA in dienst getreden als concerndirecteur P&O. In een eerste procedure staat centraal of […]

Uitspraak kantonrechter in arbeidsgeschil : Werknemer, functionerend vlak onder directie, behoort een meer dan gemiddeld incasseringsvermogen te hebben

Werknemer is sinds december 1995 in dienst, laatstelijk in de functie Senior Sales Director Commercial Industries Benelux. Werknemer heeft deze functie sinds 1 maart 2013. Twee andere interne kandidaten (B en C) zijn afgewezen. C heeft kort erna besloten werkgever te verlaten. B heeft aangegeven de organisatie ook te zullen verlaten, tenzij zij niet aan […]

De turboliquidatie – wat zijn de voordelen, nadelen en risico’s?

De turboliquidatie wordt gezien als een snelle manier om een vennootschap zoals een bv, stichting te ontbinden en te liquideren. Het besluit tot ontbinding van de vennootschap door middel van een turboliquidatie dient door de algemene vergadering (van aandeelhouders) te worden genomen. Door het nemen van het besluit houdt de vennootschap in principe direct op […]

Lees meer

Faillissement VOF betekent niet meer automatisch faillissement vennoten

De Hoge Raad gaat om. De Hoge Raad komt terug van de regel dat het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft. Oude regel Sinds het arrest van de Hoge Raad van 14 april 1927 geldt in het Nederlandse recht de regel dat het […]

Opvolgend werkgeverschap na indiensttreding bij dochtervennootschap; leidt dat tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Feiten Werkneemster is op 20 september […]

Nieuwe aanbestedingswet: dit zijn de aandachtspunten

De consequenties van de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 april 2013 haar intrede deed, zijn nog niet voor iedereen gesneden koek. Waar moet je vooraf op letten? Wat zijn de juridische haken en ogen? Van Diepen Van der Kroef Advocaten geeft antwoord. Aanbestedingsplichtig? ‘De vraag of je moet gaan aanbesteden of niet, hangt samen met […]

Kennelijk onredelijk ontslag; loonvordering werknemer toegewezen omdat aanpassen werkplek voor rekening van werkgever behoort te komen

Werknemer is per 1 juli 2000 in dienst getreden bij werkgever als specialist kroon- en brugwerk. Werknemer is in 1978 een ernstig ongeluk overkomen als gevolg waarvan hij lichamelijke beperkingen heeft. Hij had een aangepaste werkplek bij werkgever. Werknemer is vanaf mei 2007 herhaaldelijk uitgevallen wegens rugklachten. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 augustus […]