Kennelijk onredelijk ontslag; loonvordering werknemer toegewezen omdat aanpassen werkplek voor rekening van werkgever behoort te komen

Werknemer is per 1 juli 2000 in dienst getreden bij werkgever als specialist kroon- en brugwerk. Werknemer is in 1978 een ernstig ongeluk overkomen als gevolg waarvan hij lichamelijke beperkingen heeft. Hij had een aangepaste werkplek bij werkgever. Werknemer is vanaf mei 2007 herhaaldelijk uitgevallen wegens rugklachten. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 augustus 2011 met een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag

Werknemer vordert een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en salaris; als werkgever zijn werkplek tijdig en volledig zou hebben aangepast, dan had hij zijn werkzaamheden kunnen blijven verrichten. De kantonrechter heeft de vorderingen van werknemer deels toegewezen. Werkgever gaat in appel. Bij de beoordeling van de vordering dat werknemer zijn eigen werk had kunnen blijven verrichten indien zijn werkplek zou zijn aangepast, is doorslaggevend of en wanneer werkgever de werkplek van werknemer voldoende heeft aangepast. Y heeft de werkplek van werknemer onderzocht en heeft op 11 februari 2009 geadviseerd tot aanpassing daarvan. Op 1 februari 2010 heeft het UWV gerapporteerd dat niet duidelijk is welke aanpassingen zijn gerealiseerd en of deze afdoende zijn. Mede op grond hiervan concludeerde UWV dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

Werkplek niet afdoende aangepast

Het hof neemt door deze conclusie van het UWV aan dat werkgever de werkplek niet afdoende heeft aangepast. Werknemer heeft zodoende recht heeft op het door hem gevorderde loon, nu hij zijn werk niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van werkgever komt. Daarnaast heeft werkgever het advies van zijn bedrijfsarts om tot mediation over te gaan genegeerd en werknemer zonder nader overleg opgeroepen om zijn werkzaamheden te hervatten. Werkgever heeft daarmee niet gehandeld als redelijk werkgever.

Het ontslag is kennelijk onredelijk

Het hof is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden inderdaad sprake is van een kennelijk onredelijk gegeven ontslag. Het hof begroot de schade op € 7.500,- netto. Dat komt overeen met het bedrag dat volgens de arbeidsdeskundige benodigd zou zijn voor een adequaat outplacementtraject.

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef en het verscheen ook als signalering in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 6, 2014