Arbeid gerelateerde verhuizing naar Nederland – Werkgever verplicht tot extra zorgvuldigheid bij ontslag

Werknemer is op 16 februari 2010 als IT-specialist in dienst getreden van G Media Pty Ltd in Melbourne. Werknemer heeft zich in 2010 in Nederland gevestigd en is op 2 augustus 2010 dienst getreden van het Nederlandse bedrijf G Media. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst tegen 1 januari 2014 opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen met gebruikmaking van een ontslagvergunning.

Kennelijk onredelijk ontslag

Werknemer stelt dat sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een valse of voorgewende reden. Werkgever heeft gedetailleerd uiteengezet dat zij in Nederland een nieuwe start heeft gemaakt met nieuwe hard- en software, dat de duur van de implementatie gaandeweg bleek en dat het ontwikkelingswerk na verloop van tijd was afgerond. Werknemer heeft die gang van zaken onvoldoende weersproken. Bij de beoordeling van het gevolgencriterium stelt de kantonrechter dat werkgever haar belangen om de IT-functie te herpositioneren voldoende heeft aangetoond.

Extra zorgvuldigheid

Werknemer heeft terecht gesteld dat werkgever extra zorgvuldigheid diende te betrachten bij de beslissing om hem te ontslaan en om de gevolgen van het ontslag voor hem te beperken. Werkgever had werknemer immers gevraagd om mee te werken aan de start van het nieuwe bedrijf in Nederland, waarvoor zij hem kennelijk geschikt achtte. Zij wist dat werknemer zich daarvoor in een voor hem nieuw land moest vestigen, met de daaraan verbonden gevolgen voor zijn “family life”.

Betere financiële regeling

De afhankelijkheid van werknemer van deze arbeidsovereenkomst was groter dan die van een reguliere werknemer. Werkgever heeft werknemer in essentie niet meer dan drie maanden bruto salaris aangeboden. In het licht van de bovengenoemde omstandigheden had van werkgever een betere financiële regeling verwacht mogen worden. De gevorderde verklaring voor recht is derhalve toewijsbaar. Toegewezen wordt € 4.500,- netto verhuiskosten en een schadevergoeding ter hoogte van vijf bruto maandsalarissen, afgerond € 30.000,00 bruto.

Bron: ktr. Amsterdam, 9 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6773

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef en het verscheen ook als signalering in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 8, 2014.