Nieuws

Commerciële verhuur via Airbnb niet toegestaan!

In een eerder artikel schetste ik een plaatje van de populariteit van het verhuren van woningen aan toeristen via sites als AirnBNB en Wimdu en vroeg ik me af of dat toegestaan was. Inmiddels zijn er uitspraken die mijn vraag van toen beantwoorden…ik praat jullie graag bij in dit vervolgartikel. Uitspraak onderverhuur sociale huurwoning via […]

Het ontslag van de statutair bestuurder; hoe zit het ook alweer?

In een arrest eind vorig jaar heeft Hof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of in dat concrete geval sprake was van een overeenkomst met een statutair bestuurder of van een “gewone” arbeidsrelatie. Essentie van de zaak De essentiële vraag was in dit geval of de werknemer benoemd was tot statutair bestuurder in de zin […]

Ontslag op staande voet geldig op grond van verdenking van diefstal

Werknemer is vanaf 31 maart 2001 tot 17 maart 2011 in dienst van Rietveld Academie geweest in de functie van conciërge. In het gebouw waarin Rietveld Academie is gevestigd, bevindt zich ondermeer een houtwerkplaats. Bij of onder deze werkplaats bevindt zich een afsluitbare ruimte, door partijen aangeduid als ‘de mottenkelder’. In die ruimte pleegde een […]

Uitsluiting OR-lid: wanneer is sprake van een ernstige belemmering van de werkzaamheden?

Op grond van artikel 13 van de Wet op de Ondernemingsraden kan een OR-lid worden uitgesloten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad. De kantonrechters zijn echter zeer terughoudend bij toewijzing van dit verzoek vanwege het democratische karakter van een ondernemingsraad. De ondernemingsraad is zelf verantwoordelijk voor een goede onderlinge samenwerking. Artikel 13 WOR (Wet op de […]

Wanneer kan je de overheid aansprakelijk stellen? Overheidsaansprakelijkheid en collectieve acties

Wie het niet eens is met een formeel besluit van een overheidsorgaan – zoals de vaststelling van een bestemmingsplan of de weigering van een vergunning –, kan daartegen vaak opkomen bij de bestuursrechter. De overheid aansprakelijk stellen Soms handelt de gemeente echter als private contractspartij van een ondernemer. In dat geval moet de gemeente – […]

Update opzegtermijnen in de arbeidsovereenkomst

Welke opzegtermijn geldt als in de arbeidsovereenkomst een onjuist opzegbeding is opgenomen? De Hoge Raad heeft in zijn arrest d.d. 1 mei 2015¹ bepaald dat een in strijd met de wettelijke regeling opgenomen opzegbeding vernietigbaar is en er geen sprake is van een automatische aanpassing van het beding. Wettelijke regeling opzegtermijnen De door de werkgever […]

Doorstart; hoe neem ik een failliete onderneming over?

Evert Baart, insolventiespecialist en curator, geeft een aantal tips and tricks die van pas kunnen komen bij het overnemen van onderdelen van failliete onderneming. Volop in het nieuws; doorstart na doorstart in faillissementen van winkelketens. Miss Etam, Halfords, Siebel en –bijna- V&D. het zijn maar een paar voorbeelden. Kennelijk bevatten deze winkelketens levensvatbare onderdelen die […]

Lees meer

Ontslag op staande voet voorlopig geldig geacht vanwege werken bij een ander tijdens arbeidsongeschiktheid

Werkgever richt zich op de detachering van personeel. Werknemer is sinds 2009 in dienst van werkgever als algemeen medewerker op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werknemer heeft op 26 september 2013 een officiële waarschuwing ontvangen omdat hij tijdens ziekte bij een derde had gewerkt. Op 5 mei 2014 heeft werknemer zich ziek gemeld […]