Nieuws

EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten

Dit artikel is verschenen in het magazine ‘Weg en Wagen’ nummer 76, juni 2015, jaargang 29. Weg en Wagen is een gratis e-magazine over vervoerrecht, douanerecht en transport van afval. Rubriek Transport van afval EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten / mr. Ron Laan Voor de overbrenging van afvalstoffen als bedoeld in de EVOA, […]

Lees meer

Ontslag aan MS-lijdende werkneemster wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is in casu niet kennelijk onredelijk

Werkneemster is sinds maart 2004 in dienst bij Avans in de functie van P&O adviseur. Eind 2005 is bij werkneemster de ziekte Multiple Sclerose (MS) geconstateerd. Eind 2008 raakte werkneemster zwanger. In maart 2009 heeft zij zich ziek gemeld. Met ingang van 25 oktober 2009 is zij ziek door een andere oorzaak dan zwangerschap en […]

Nieuwssites aansprakelijk voor anonieme reacties

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 16 juni 2015 geoordeeld dat de beslissing van de Estse rechter waarbij Delfi, een Ests internetportaal, aansprakelijk is gehouden voor bedreigende (anonieme) reacties die door lezers op haar nieuwssite waren geplaatst, niet strijdig is met de vrijheid van meningsuiting […]

VOETBAL EN RECHT – Vaarwel Spelersmakelaars, welkom Intermediairs!

Het zal u de afgelopen maanden niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 april 2015 het oude licentiesysteem voor spelersmakelaars zoals dat door de FIFA tot aan dat moment dwingend werd voorgeschreven aan de nationale voetbalbonden, is afgeschaft. Daarvoor is in de plaats getreden een systeem waarbij de nationale voetbalbonden per 1 april 2015 […]

Lees meer

Het Nieuwe Minimumloon in Duitsland: Nieuwe meld- en documentatieplicht ook voor Nederlandse ondernemers

Wet minimumloon in Duitsland Op 1 januari 2015 is in Duitsland de Wet Minimumloon (Mindestlohngesetz) in werking getreden. Ook Nederlandse ondernemers die personeel in Duitsland werkzaamheden laten verrichten dienen deze nieuwe wetgeving toe te passen. Het Duits minimumloon bedraagt minimaal € 8,50 bruto per uur. Indien de werkzaamheden van Nederlands personeel in Duitsland onder het […]

Duitse Handwerksrolle – ook Nederlandse ondernemers dienen zich in te schrijven in Duits ambachtenregister

Ieder bedrijf dat toelatingsplichtige ambachten in Duitsland uitvoert, dient bij de plaatselijke Handwerkskammer in de Duitse Handwerksrolle te worden ingeschreven. Alleen werknemers of ondernemers die voor het uitoefenen van één van de 41 beroepen de nodige certificaten en vakbekwaamheden bezitten, kunnen in de Handwerksrolle ingeschreven worden. Deze verplichting geldt ook voor Nederlandse ondernemers die werkzaamheden […]

Update Wet Werk en Zekerheid – schriftelijke aanzegging

Per 1 januari 2015 is in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de aanzegverplichting bij de overeenkomst voor bepaalde tijd in werking getreden. Wettelijke regeling – schriftelijke aanzegging De werkgever dient de werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over:  het al dan […]

Wet Werk en Zekerheid: verandering van de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap

De werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid een of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks wordt omgezet in een vast contract. Door het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling voor opvolgende, […]

Belangrijke aandachtspunten voor bestuurders bij bestuurders- aansprakelijkheidsverzekeringen

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O – (Directors and Officers) verzekering, beschermt bestuurders en commissarissen tegen persoonlijke aansprakelijkheid bij de uitoefening van hun functie. Om te voorkomen dat u als bestuurder bij een gerechtvaardigd beroep op de verzekering toch dekking misloopt, verdient het navolgende aandacht. Enquête Het voeren van verweer in een Ondernemingskamer procedure naar wanbeleid […]

Werknemer mag separaat procedure volgen bij onduidelijkheid sociaal plan

Werknemer is in dienst van Arbo Unie als Manager Arbo Unie. Op 21 januari 2014 heeft Arbo Unie UWV toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met 125 werknemers, waaronder werknemer, op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Arbo Unie is met representatieve vakbonden een sociaal plan overeengekomen. Vanwege het opzegverbod (OR lid) verzoekt Arbo Unie de kantonrechter […]