Nieuws

Wanneer is sprake van verzwijging van medische klachten bij indiensttreding?

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst mag de werknemer geen medische informatie verzwijgen waarvan hij weet of kan begrijpen dat hij vanwege de kwaal ongeschikt is voor de functie. Dit geldt ook in geval de werkgever geen daarop gerichte vragen heeft gesteld. Dringende reden voor ontslag op staande voet Enerzijds levert dit verzwijgen van medisch […]

Onderverhuur en de contractuele boete

In mijn eerdere artikelen ben ik uitvoerig ingegaan op de vraag of onderverhuur van woningen via sites als Airbnb is toegestaan. Onlangs is wederom een uitspraak gedaan in een zaak waarin een huurder zijn woning via Airbnb had onderverhuurd aan toeristen. De huurder woonde in een ander gehuurd appartement. Verhuurder vordert naast ontruiming ook betaling […]

HvJ EU: een rechterlijke beslissing in een lidstaat moet worden erkend in de andere lidstaten, zelfs als die beslissing onjuist mocht zijn

De zaak: Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 16 juli 2015 een belangrijk arrest gewezen in een principiële kwestie die ging over de erkenning in Nederland van een beslissing van de Bulgaarse rechter. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in die zaak beslist of in […]

Lees meer

Werknemersverzoek bij kantonrechter na mislukte UWV-procedure leidt tot vergoeding met correctiefactor 1 (neutraal)

Werknemer is sinds 2000 in dienst van Fortimedix en werkt laatstelijk als Development Engineer (Specialist). Fortimedix heeft UWV op 8 december 2014 verzocht om een ontslagvergunning wegens disfunctioneren. Werknemer heeft op 19 januari 2015 een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend. Disfunctioneren onvoldoende aannemelijk gemaakt UWV heeft op 23 januari 2015 […]

Ontslag werknemer zonder preventieve toets toegestaan; herstel arbeidsovereenkomst afgewezen

Werknemer is geruime tijd in dienst bij SVB. In zowel 2010 als 2011 wordt het functioneren van werknemer beoordeeld als matig. Ondanks een plan van aanpak is het functioneren van werknemer in 2012 beoordeeld als slecht. In 2013 treedt geen verbetering op. Op 31 maart 2014 zegt SVB de arbeidsovereenkomst op. Gelet op de publiekrechtelijke […]

Onjuiste toepassing afspiegelingsbeginsel leidt tot schadevergoeding aan werknemer door UWV

Werknemer is sinds augustus 1990 in dienst van drukkerij Libertas. Libertas heeft UWV toestemming verzocht voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Libertas stelt dat de unieke functie van werknemer is komen te vervallen. Werknemer heeft gesteld dat hij op grond van het afspiegelingsbeginsel niet voor ontslag in aanmerking komt. UWV acht klacht werknemer gegrond, maar… UWV […]

Nederland, geef eindelijk openheid over Srebrenica

De Nederlandse Staat houdt veel zaken over de val van Srebrenica geheim, schrijft Simon A. van der Sluijs. In juli 1995 werd in Srebrenica door de Bosnische Serviërs genocide gepleegd. Meer dan 8.000 mensen, met name mannen en jongens, werden vermoord ondanks dat de VN het gebied tot safe area had uitgeroepen en het Nederlandse […]

Lees meer

Faillietverklaring vennootschap na turboliquidatie

Rechtbank verklaart vennootschap na turboliquidatie alsnog in staat van faillissement, het hof bekrachtigt dit vonnis. Liquidatie in de praktijk Tot een turboliquidatie (ontbinding zonder vereffening) van een vennootschap kan niet zo maar worden overgegaan. Enkel indien er geen bekende baten aanwezig zijn, kan turboliquidatie plaatsvinden. Als er wel bekende baten zijn, dan moet de weg […]

Inside the legal battle of the Mothers of Srebrenica against the Dutch State

In this article Simon van der Sluijs of law firm Van Diepen Van der Kroef Advocaten, leading counsel for the Mothers of Srebrenica, give an inside view on their clients’ proceedings against the Dutch State. 11 July 2015 marks 20 years since the first genocide in Europe after World War II took place. In the […]

Lees meer

Voorwaardelijk ontbindingsverzoek afgewezen ondanks indiensttreding elders

Werknemer is sinds 1978 in dienst van Joulz en is werkzaam als senior uitvoerder. In 2012 heeft een reorganisatie plaatsgevonden met een personeelsreductie van 125 fte. Joulz heeft werknemer met ingang van 1 januari 2013 boventallig verklaard. Werknemer heeft hiertegen geprotesteerd. Sociaal plan De vertrekpremie bedroeg volgens het Sociaal Plan € 5.000,– bruto per gewerkt […]