Nieuws

Heksenjacht anno 2015

Ik dacht dat heksenjachten inmiddels uit de mode waren geraakt doch ik had ongelijk. Onlangs heb ik een cliënte bijgestaan die openbaar aan de schandpaal is genageld bij, nota bene, een zorginstelling. Christina, 46 jaar oud, werkt al 10 jaar bij een grote landelijke zorginstelling voor gehandicapten, de laatste 6 jaar in een leidinggevende functie. […]

Wanneer is onzorgvuldig declaratiegedrag in een leidinggevende functie, een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Werknemer is per 1 september 2000 in dienst getreden bij werkgever in de functie van hoogleraar/medisch specialist. Door een reorganisatie raakt werknemer boventallig. Partijen hebben in mei 2008 overeenstemming bereikt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt per 1 oktober 2008 onder betaling van een beëindigingsvergoeding ter hoogte […]

Kennelijk onredelijk ontslag wegens ontslag met een valse reden om ontslagverbod te omzeilen

Werknemer (geboren 1964) is op 1 januari 1986 in dienst getreden bij Icbv als administratief medewerker. Werknemer was met ingang van 24 juni 2010 ziek. Icbv heeft de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd nadat zij van UWV een ontslagvergunning had verkregen wegens het beëindigen van de onderneming. Kantonrechter acht kennelijk onredelijk ontslag bewezen De kantonrechter heeft […]

Werknemers verzoek bij kantonrechter in verband met verkrijgen van ontslagvergoeding

Werknemer is op 18 maart 1996 bij GF in dienst getreden en is werkzaam als Director Branch Office Benelux, zijn bruto maandloon is € 8.593,75. Op 3 september 2014 is werknemer geïnformeerd dat zijn productieafdeling zal worden gesloten en dat hij zal worden voorgedragen voor ontslag. GF heeft op 10 november 2014 een ontslagvergunning bij […]

De agentuurovereenkomst – waar moet je op letten?

De vele raakvlakken van de agentuurovereenkomst met de arbeidsovereenkomst maken deze rechtsverhouding bijzonder interessant voor de arbeidsrecht advocaat. De definitie van de agentuurovereenkomst, de zorgplicht van de principaal, de regeling inzake de provisie, opzegtermijnen, dringende redenen, schadevergoeding bij onregelmatige opzegging, goodwill vergoeding, concurrentiebeding en last but not least de ontbinding, zijn vergelijkbaar met de arbeidsovereenkomst. […]

Werknemersverzoek nadat werkgever eerder verzoek heeft ingetrokken leidt tot vergoeding met correctiefactor 1 (neutraal)

Werknemer is sinds 1 juni 2000 in dienst van YFU en is werkzaam als directeur. YFU is een particuliere stichting die ten doel heeft internationale educatieve uitwisseling en internationaal begrip en vriendschap te bevorderen. Na een incident met een werkneemster op 5 februari 2014 is werknemer per 24 februari 2014 op non-actief gesteld. Sindsdien is […]

Waarom de ondernemingsraad van de Tweede Kamer naar de rechter ging

Op 16 januari 2015 heeft de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in de procedure van de ondernemingsraad van de Tweede Kamer tegen het management van de Tweede Kamer¹. Voor het eerst in de geschiedenis van de ondernemingsraad van de Tweede Kamer is de ondernemingsraad naar de rechter gegaan. We verklaren in […]