Nieuws

Axel Hagedorn: Pon kan schadeclaim indienen tegen VW, maar heeft eerst ander belang.

De Nederlandse Volkswagen-importeur Pon uit Leusden riep begin deze week alle autodealers bijeen voor crisisoverleg. Volgens ondernemingsrechtadvocaat prof. Axel Hagedorn kunnen de autodealers juridische stappen ondernemen, maar is dat niet direct in hun eigen belang, vertelt hij op BNR Nieuwsradio. “Ze moeten eerst met VW om tafel om te overleggen hoe ze de rust kunnen […]

Lees meer

Axel Hagedorn: crimineel gedrag VW gevolg van ontbreken ‘bedrijfsgeweten’

Het Duitse OM is een vooronderzoek begonnen naar de vorige week opgestapte VW-topman Martin Winterkorn. Wanneer wordt bewezen dat hij van de fraude wist staat hem een boete of celstraf te wachten. Axel Hagedorn: “Het ontbreken van een bedrijfsgeweten is het allergrootste risico voor het voortbestaan van VW.” De openbaar aanklager van de rechtbank in […]

Lees meer

Hoge Raad: Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

In een tweetal uitspraken van 18 september 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het niet tijdig aanpassen van de Nederlandse vakantiedagenwetgeving aan de Europese Richtlijn. De Staat dient de schade te vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers hierdoor hebben geleden. Oude Nederlandse wetgeving Op grond van artikel 7:635 lid 4 […]

Lees meer

De transitievergoeding in vogelvlucht

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Hieronder volgt een overzicht van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding. Vereisten transitievergoeding Voorts geldt dat de arbeidsovereenkomst: door […]

Renteswap vernietigd door dwaling

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 september een baanbrekende uitspraak gedaan in een renteswap zaak. Vernietiging renteswap op grond van dwaling Het Hof heeft de vernietiging van de renteswap op grond van dwaling geaccepteerd en geoordeeld dat alle bedragen die zijn betaald op grond van de renteswap als onverschuldigd moeten worden terugbetaald. Wel moet bij […]

Franchising: waagt u de overstap?

Mogelijk is de einddatum van uw franchiseovereenkomst in zicht. Een moment van bezinning. Concurrentie vindt niet meer alleen plaats in uw winkelstraat. Is uw franchiseformule nog toekomstbestendig? Drogisten moeten net als andere retailers inspelen op het veranderende koopgedrag van consumenten. De markt waarin u als ondernemer actief bent, evolueert en dat vraagt om veranderkracht. Welke […]

Axel Hagedorn: Faillissement Imtech zet aan tot nadenken over bedrijfscultuur

Duitsland kent regelmatig geruchtmakende processen waarbij topmannen voor de rechter moeten verschijnen. Die kans bestaat er ook bij Imtech Duitsland. In de afgelopen jaren kwamen ceo’s van Deutsche Bank, Arcondor en Volkswagen in het nieuws. Met ‘compliance’ is veel narigheid te voorkomen, schrijft topadvocaat Axel Hagedorn. Bedrijven worden vaker met strafbare handelingen geconfronteerd en moeten […]

Lees meer

Ontbreken van vaststellingsovereenkomst betekent geen overeenstemming over hoogte ontslagvergoeding

Werkneemster is in dienst bij Delphi als ontbijtmedewerkster. Op 30 april 2013 heeft werkneemster zich ziek gemeld. Arbeidsongeschikt als gevolg van verstoorde werkrelatie Op 29 augustus 2013 heeft werkneemster zich in een gesprek beklaagd over seksueel intimiderend gedrag van een collega. Werkneemster blijft arbeidsongeschikt als gevolg van een verstoorde werkrelatie. Beëindigingsvoorstel Delphi heeft op 23 […]

Buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties, hoe zit dat precies?

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad een aantal prejudiciële vragen beantwoord over buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties, oftewel business to businessrelaties; de rechtsverhouding tussen twee professionele contractspartijen. Het geschil: buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties Het geschil waaruit de prejudiciële vragen voortvloeiden betrof een betalingsachterstand van de koper van een partij bouwmaterialen ( ‘schuldenaar’) aan de […]

Ontslag op staande voet vanwege uitdrukkelijk geweigerde vakantie

Ontslag op staande voet geldig in voorlopige voorziening bij directeur die zonder toestemming op vakantie gaat. Een gebrek aan opgebouwde vakantiedagen nuanceert het systeem van artikel 7:638 BW en maakt dat werkgever een verzoek van werknemer mag weigeren. Verzoek tot vakantie geweigerd Werknemer is op 1 januari 2011 in dienst getreden bij werkgever als manager. […]